AC-fuldmægtig / konsulent til Studieservice, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Attention needed

pages.job.expired_info

AC-fuldmægtig / konsulent til Studieservice, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Interesserer du dig for uddannelse? Er du grundig og systematisk og følger arbejdsopgaver til dørs? Er du vant til at arbejde i forskellige It-programmer? Hvis du sætter pris på gode kollegaer, en afvekslende hverdag, mulighed for udvikling og for at sætte dit eget præg - ja så har vi lige stillingen til dig!

AC-fuldmægtig / konsulent til Studieservice, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet AC-fuldmægtig / konsulent til Studieservice, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Interesserer du dig for uddannelse? Er du grundig og systematisk og følger arbejdsopgaver til dørs? Er du vant til at arbejde i forskellige It-programmer? 

Hvis du sætter pris på gode kollegaer, en afvekslende hverdag, mulighed for udvikling og for at sætte dit eget præg - ja så har vi lige stillingen til dig!

Om studieservice:

Universitetets administration, som Studieservice er en del af, spiller en meget vigtig rolle i organisationen og er med til at støtte op om de studerende, underviserne, kollegerne, borgerne og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du ser din rolle i forhold til en gruppe af forskellige mennesker, men holder for øje, at først og fremmest er vi her for vores studerende - og vi er her, når de har brug for hjælp.

Vi er i Studieservice 8 medarbejdere til at servicere ca. 700 studerende fordelt på 11 uddannelser. Da vi er et lille team, skal alle kunne indgå i opgaver på tværs og hjælpes samtidig med, at man er tovholder på bestemte områder.

 • Dine arbejdsopgaver: Administration af de studerendes uddannelsesforløb - fra optagelse til dimission
 • Eftersyn af studiefremdrift / optjening af ECTS-point
 • Forvaltning af uddannelsesstøtte i samarbejde med Departementet for Uddannelse
 • Administration og vejledning vedr. uddannelsesstøtte og rejser
 • Deltagelse i udviklingen af arbejdsprocesserne og sagsbehandling
 • Bistå studiechefen med udviklingsopgaver, fortolkning af lovgivning,
 • analyseopgaver mv.
 • Ad hoc-opgaver

Det kan for dit vedkommende også blive aktuelt at skulle arbejde med kvalitetssikring, statistiske analyseopgaver samt bidrage med fortolkning af lovgivning mm.

De IT-programmer vi til dagligt bruger, er Lectio, WISEflow, It-reg, Mit-perspektiv. Det er en stor fordel, men ikke en forudsætning, at have kendskab til et eller flere af programmerne i forvejen.

 • Kvalifikationer: Videregående uddannelse, gerne juridisk
 • Eller mangeårig erfaring indenfor juridisk sagsbehandling samt stort kendskab til IT-systemer
 • Gerne tresproget: grønlandsk, dansk og engelsk
 • Erfaring fra lignende stilling er en fordel, men ikke et krav
 • Stærke systemkompetencer
 • Selvstændig, systematisk og struktureret
 • Positiv tilgang til alle opgaver

Der ligger en del sagsbehandling i jobbet, så du skal selvstændigt kunne forholde dig til lovgivning og træffe beslutninger.

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte studiechef Rosa Lynge Lorentzen på +299 385810

Læs mere om os på www.uni.gl.

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau.

Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. 

Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og

universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

 • Ilisimatusarfik består af 4 institutter:   Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Contact Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

AC-fuldmægtig / konsulent til Studieservice, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

24. nov 2023

Contact Person

Rosa Lynge Lorentzen

+299 38 58 10

Job category

Allaffissorneq aamma aningaasaqarneq /
Public administration

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...