Økonomisk konsulent USF

Attention needed

pages.job.expired_info

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger en økonomisk konsulent til Uddannelsesstøtteforvaltningen. Du vil have ansvar for løbende bogføring af stipendier, udvikling af bogføringspraksis og opfølgning af statuskonti. Du vil også deltage i digitalisering af sagsbehandlingen og besvarelse af henvendelser vedrørende uddannelsesstøttereglerne.

Økonomisk konsulent USF Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger en økonomisk konsulent til Uddannelssesstøtteforvaltningen

Har du lyst til at indgå i et team der skal stå i spidsen for udviklingen af Uddannelsesstøtteforvaltningens økonomistyring og sagsbehandling, og har du lyst til at udvikle nye arbejdsprocesser og digitalisere indenfor Uddannelsesstøtteforvaltningens regnskabsområde? Så er du måske vores nye økonomisk konsulent.

Uddannelssesstøtteforvaltningen har et vigtigt samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner i Grønland og De Grønlandske Huse i Danmark. Uddannelssesstøtteforvaltningen er et friskt team på 5 medarbejdere, der sætter en ære i at servicere vores studerende.

                       

Generelle mål for stillingen                                                                                       

  • Du får det primære ansvar for løbende bogføring af stipendier herunder udvikling af bogføringspraksis samt opfølgning af statuskonti i tæt samarbejde med Den Centrale Regnskabsafdeling. Derudover skal du medvirke til at foretage budgetskøn i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov. Du vil derudover medvirke til løsning af de generelle mål og opgaver for Uddannelssesstøtteforvaltningen. Herunder: Digitalisere sagsbehandlingen af uddannelsessøgende i og uden for Grønland
  • Sagsbehandling af ansøgninger om bevilling af uddannelsesstøtte og ansøgninger om fortsat støtte, herunder vurdering af berettigelse til fortsat støtte
  • Besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser fra De Grønlandske Huse i Danmark, uddannelsesinstitutioner mv. vedr. uddannelsesstøttereglerne.

Uddannelssesstøtteforvaltningen, også i daglig tale kaldet USF, er en del af afdelingen for Økonomi, Personale og Studieservice i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke. Stillingen vil samtidig give mulighed for efteruddannelse, så du på sigt kan varetage supervision, rådgivning og vejledning i forhold til uddannelsesvejledere i Grønland og Danmark i alle spørgsmål vedr. uddannelsesstøtte og uddannelsessøgende.

  • Vi forventer, at ansøger: Har en relevant faglig uddannelse, gerne AU i Økonomi og Resursestyring eller kontoruddannet eller lignende
  • Har en god forståelse for regnskab, bogføring og sagsbehandling
  • Er god til at samarbejde i teamstruktur
  • Er god til at sætte sig ind i nye IT-systemer
  • Kan arbejde struktureret og med fokus på detaljer
  • Dobbeltsproget grønlandsk / dansk

Du vil i stillingen referere til kontorchef i USF.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2024 eller snarest efter aftale.

Ansøgningsfrist til stillingen er 28.november 2023. For yderligere information om stillingen kan kontaktes kontorchef Guluk Chemnitz, guch@nanoq.gl, tlf 346905

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Contact Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Email: Guch@nanoq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Ledelsesudviklingskonsulent, barselsvikar

Vil du arbejde i en spændende afdeling med tværgående ledelse, kompetence- og organisationsudvikling? Brænder du for at arbejde med udvikling af kompetencer blandt medarbejdere, ledere og organisationsudvikling? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Company Logo
Afdelingsleder

Ivaaraq søger en afdelingsleder til en døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps. Stillingen kræver erfaring med ledelse og arbejde med multihandicappede børn/voksne. Ansøgningsfrist er den 11. december 2023.

Company Logo
Socialpædagogisk Seminarium søger pedel

Socialpædagogisk Seminarium søger en pedel pr.01.01.2024. Opgaverne inkluderer almindeligt service- og pedelarbejde, håndværksmæssig indsigt er en fordel. Erfaring med pædagogik og samarbejde med unge under uddannelse er ønsket. Skiftende arbejdstider og kørekort er påkrævet.

Company Logo
Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år.

Company Logo
AC-Fuldmægtig til døgnområdet

Socialstyrelsen søger en AC-Fuldmægtig til døgnområdet. Du vil blive en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Dine primære opgaver som AC-fuldmægtig vil være udarbejdelse af skriftlige opgaver, fra procedure til skriftlige svar omkring afdelingen.

Company Logo

Show more...

Job Title

Økonomisk konsulent USF

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

28. nov 2023

Contact Person

Guluk Chemnitz
Guch@nanoq.gl
+299346905

Job category

Allaffissorneq aamma aningaasaqarneq /
Economics and accounting

Available jobs in the same field

Økonom

Økonomen skal koordinere det politisk/administrative samspil i det fælleskommunale samarbejde og styrkelse af kommunernes position i bloktilskudsforha...

Misissoruk

Regnskab/ kontrol medarbejder

I Kommune Qeqertalik er en stilling som Regnskabs medarbejder ledig til besættelse pr. 2. januar 2024 eller efter nærmere aftale. Arbejdsopgaverne er:...

Misissoruk

Indkøbskonsulenter

Indkøbskonsulenter søges til afdelingen for Økonomi & Indkøb i Nuuk. Har du lyst til at arbejde med indkøb og lagerstyring i Sundhedsvæsenet? Har du e...

Misissoruk

Skattespecialister

Skattestyrelsen i Nuuk søger dygtige skattespecialister til at løfte forskellige skattemæssige opgaver, herunder kontrol, sagsbehandling og rådgivning...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...