Medarbejder i koordinerende handicapenhed

Attention needed

pages.job.expired_info

Den koordinerende handicapenhed søger to medarbejdere til at koordinere handicapsager og sikre en sammenhængende indsats for voksne borgere med funktionsnedsættelser og deres pårørende. Stillingen indebærer etablering og udvikling af afdelingen samt samarbejde på tværs af forvaltningsskel. Erfaring med sagsbehandling og kendskab til handicapområdet er nødvendigt. Gode kommunikationsevner og IT-kompetencer er vigtige, og kendskab til det Grønlandske samfund og kultur er en fordel.

Den koordinerende handicapenhed er netop omorganiseret til at være under afdelingen Handicap og Socialpsykiatri, og vi står derfor over for en spændende udviklingsproces, hvor vi sammen skal skabe retningen for handicapsagsbehandlingen i denne afdeling.

Den koordinerende handicapenhed er en nyoprettet afdeling, der har til formål at på at gøre koordinationen af handicapsager bedre, så borgerne oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Det er enhedens opgave, at være bindeled, kontaktpunkt og tovholder for borgeren, når borgerens sag behandles og borgerens ydelser leveres af forskellige enheder på handicapområdet.

Vi søger derfor to medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel for voksne borgere med funktionsnedsættelser og deres pårørende. Og som ønsker at være en del af en afdeling, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for vores arbejde.

I stillingen vil du sammen med dine kollegaer og teamlederen af afdelingen skulle opstarte og udvikle afdelingen.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet

 • At etablere og facilitere samarbejdsteams/netværksteams og sikre en centraliseret koordinering af borgernes forløb.
 • At bygge relationer og samarbejdsfora på tværs af forvaltningsskel
 • At bidrage til at øge kvaliteten i handicapsagsbehandlingen

Faglige kompetencer

 • Erfaring med eller indsigt i (kommunal) sagsbehandling
 • Kendskab til funktionsnedsættelser, handicapområdet og dets lovgivning
 • Erfaring med målgruppen af borgere og pårørende
 • Gode kommunikationsevner, og du tror på, at man løser opgaverne bedre, når man gør det i fællesskab
 • Gode IT-kompetencer, hvor erfaring med GetOrganized er en fordel
 • At du har kendskab til det Grønlandske samfund og kultur, og at du er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk

Som person

 • Du ser grundlæggende forskellighed og fællesskab som en styrke
 • du er optaget af at gøre en positiv forskel
 • du er glad for struktur og systematik
 • du kan lide, når der er mange bolde i luften
 • du er videbegærlig, nysgerrig og anerkendende over for andres perspektiver

Om afdelingen

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi ved at starte initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at hvis man vil have dygtige medarbejdere, skal fagligheden på dagsordenen!

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 48.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til fagchef Mathias Knude Brusgaard, tlf. +299 562761 eller e-mail: mtbr@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 998-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Contact Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Mtbr@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Faglært medarbejder

Støttekorps i Tasiilaq søger en faglært medarbejder til Handicap og Socialpsykiatri. Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, primært dagvagt. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i at understøtte vores borgere i deres udvikling.

Company Logo
Socialhjælper

Socialhjælper søges til Integreret Institution Sikkersoq. Sikkersoq er en integreret institution med 64 børn fordelt på 4 stuer, 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Normeringen er 3 medarbejdere til hver stue. Institutionen er beliggende i Nuussuaq tæt på Kangillinguit Atuarfia og i rolige omgivelser. Stillingen er en fuldtidsstilling og har reference...

Company Logo
Beredskabsplanlægger

Brandvæsnet søger en beredskabsplanlægger til brandstationen i Nuuk. Du vil være en vigtig samarbejdspartner for nationale myndigheder og myndighederne i Rigsfællesskabet. Vi tilbyder en flad ledelsesstruktur og selvstændigt ansvar. Erfaring med projektledelse, beredskabsplanlægning og budskabsformidling er nødvendig. Kendskab til grønlandsk, dansk og engelsk er en fordel. Sikkerhedsgodkendelse er påkrævet.

Company Logo
Afdelingsleder til Handicap og Socialpsykiatri

I Handicap og Socialpsykiatri søger vi en afdelingsleder, der ønsker at gøre en forskel i driften og udviklingen af vores boenheder, bokollektiver, støttekorps samt aktivitets- og aflastningstilbud.

Company Logo
2 støttepersoner til Annersuaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 omsorgsfulde og engageret støttepersoner til integreret institution Annersuaq som ligger ved rundkørsel ved Paarnat og Eqalugalinnguaq.

Company Logo

Show more...

Job Title

Medarbejder i koordinerende handicapenhed

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

28. nov 2023

Contact Person

Mathias Knude Brusgaard
Mtbr@sermersooq.gl
+299 562761

Job category

Inunnik isumaginninneq /
Social counselling

Available jobs in the same field

Socialrådgiver

Vil du være med til at øge trivsel, sammenholdet og fællesskabet blandt eleverne på Atuarfik Samuel Kleinschmidt og Nuussuup atuarfia – og dermed være...

Misissoruk

1 medarbejder til Gadeteamet i Myndighedsområdet

Gadeteamet er en helhedsorienteret organiseret forebyggelsesinstans der udfører socialfærdighedstræning og brobygningsarbejde for samfundets svageste...

Misissoruk

Afdelingsleder til Handicap og Socialpsykiatri

I Handicap og Socialpsykiatri søger vi en afdelingsleder, der ønsker at gøre en forskel i driften og udviklingen af vores boenheder, bokollektiver, st...

Misissoruk

Forebyggelseskonsulent

Område for Timi Tarni i Aasiaat søger Forebyggelseskonsulent til at udarbejde handleplaner med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, koordinere og...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...