Ministersekretær med flair for kommunikation

Attention needed

pages.job.expired_info

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en ministersekretær med flair for kommunikation. Stillingen som ministersekretær er ledig til besættelse pr. 1. december 2023 eller snarest efter aftale. Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne.

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en ministersekretær med flair for kommunikation Har du mod på at være med til at sikre et højt niveau af Naalakkersuisoqs travle arbejdsdag, tage med på tjenesterejser og bidrage til taler, breve, pressemeddelelser og borgermøder?

Vi leder efter en sekretær, der sammen med afdelingens medarbejdere og departementets ledelse, kan medvirke til at sikre den daglige servicering af Naalakkersuisoq. Evner du at omdanne en travl hverdag med mangeartede opgaver og har du mod på at være med til løse opgaver for Naalakkersuisoq, så er det netop dig, vi gerne vil have med på holdet som vores nye kollega.

Stillingen som ministersekretær er ledig til besættelse pr. 1. december 2023 eller snarest efter aftale.

Om stillingen

Ledelsessekretariatet er én ud af 3 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, bygherrerolle, bygningsmyndighed og infrastruktur. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet. Ledelsessekretariatet består af 7 medarbejdere og er en stabsfunktion i departementet. Som et eksempel på opgaverne i afdelingen, kan nævnes koordinering og ekspedering af henvendelser til departementet og til Naalakkersuisoq, sager til og fra Naalakkersuisut og Inatsisartut, post, høringer, oversættelser, kvalitetssikring, arkivføring, projektledelse og udviklingsopgaver inkl. workshops, fremlæggelser og sidemandsoplæringer af interne instrukser, retningslinjer, arbejdsprocedurer og vejledninger fx vedr. sagsbehandling, indkøb, service, personalearrangementer, m.m.

Ministersekretæren vil organisatorisk være placeret i Ledelsessekretariatet, og ministersekretærens opgaver fastlægges i samarbejde med Naalakkersuisoq. Ministersekretæren refererer til Afdelingschefen i Ledelsessekretariatet.

 • Opgaverne kan være: Medvirken til at sikre, at Naalakkersuisoq får den bedst mulige service og betjening.
 • En praktisk koordinering af Naalakkersuisoqs daglige arbejde i departementet, herunder i forhold til arbejdet i Naalakkersuisut og Inatsisartut.
 • Modtagelse og medvirken til at sikre koordineringen af henvendelser til Naalakkersuisoq.
 • Ansvarlig for aftale- og kalenderstyringen for Naalakkersuisoq og andre opgaver af praktisk karakter.
 • Planlægning og forberedelse af møder og tjenesterejser for Naalakkersuisoq, deltagelse heraf, samt andre opgaver af praktisk karakter fx bidrage til borgermøder, m.m.
 • Sekretæropgaver for Naalakkersuisoq fx kontakt med medier, dokumenthåndtering, udarbejdelse af referater og notater, m.m.
 • Give input til og bidrage ved udarbejdelsen af taler, breve, pressemeddelelser, m.v.
 • Ad hoc i Ledelsessekretariatet.

Ministersekretæren skal være indstillet på at indgå i løsning af Departementets øvrige opgaver, når vedkommende ikke er beskæftiget med opgaver for Naalakkersuisoq. Der må påregnes en vis rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

 • Vi forventer At du har eller er i gang med en relevant uddannelse.
 • At du behersker dansk i såvel skrift som tale, og at du behersker engelsk som minimum på samtaleniveau.
 • At du har flair for kommunikation og gode skriftlige og kommunikative evner.
 • At du har indgående kendskab til det grønlandske kultur og samfund og er interesseret og følger med i det nyeste i politik og nyheder.
 • At du er imødekommende og har gode samarbejdsevner.
 • At du er nysgerrig, udadvendt, proaktiv og initiativrig.
 • At du kan lide at arbejde under tidspres og kan arbejde effektivt og udviser fleksibilitet selv i pressede situationer.
 • At du er omstillingsparat, har gåpåmod, og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation.

Det vil være en fordel, hvis du behersker grønlandsk i skrift og tale og har erfaring med politiske beslutningsprocesser fx Inatsisartuts samlinger, sager til Naalakkersuisut samt sagsbehandling og offentlig forvaltning. Det vil også være en fordel, hvis du har en solid erfaring med forskellige social media platforme samt IT-værktøjer, herunder F2, Outlook, Microsoft 365, Teams, m.m.

Det skal bemærkes, at der er tale om en stilling med mange forskelligartede opgaver og et bredt ansvarsområde. Der kan påregnes aften- og weekendarbejde samt arbejde under tidspres. Dette særligt under Inatsisartut-samlingerne.

 • Vi tilbyder Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • Et foranderligt arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Aviâja Mørch Amondsen på telefon nr. 345252 eller via e-mail AVMA@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisuts hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

Ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 29. november 2023, kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Employer Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Email: AVMA@nanoq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Ledelsesudviklingskonsulent, barselsvikar

Vil du arbejde i en spændende afdeling med tværgående ledelse, kompetence- og organisationsudvikling? Brænder du for at arbejde med udvikling af kompetencer blandt medarbejdere, ledere og organisationsudvikling? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Company Logo
Afdelingsleder

Ivaaraq søger en afdelingsleder til en døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps. Stillingen kræver erfaring med ledelse og arbejde med multihandicappede børn/voksne. Ansøgningsfrist er den 11. december 2023.

Company Logo
Socialpædagogisk Seminarium søger pedel

Socialpædagogisk Seminarium søger en pedel pr.01.01.2024. Opgaverne inkluderer almindeligt service- og pedelarbejde, håndværksmæssig indsigt er en fordel. Erfaring med pædagogik og samarbejde med unge under uddannelse er ønsket. Skiftende arbejdstider og kørekort er påkrævet.

Company Logo
Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år.

Company Logo
AC-Fuldmægtig til døgnområdet

Socialstyrelsen søger en AC-Fuldmægtig til døgnområdet. Du vil blive en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Dine primære opgaver som AC-fuldmægtig vil være udarbejdelse af skriftlige opgaver, fra procedure til skriftlige svar omkring afdelingen.

Company Logo

Show more...

Job Title

Ministersekretær med flair for kommunikation

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 29, 2023

Contact Person

Aviâja Mørch Amondsen
AVMA@nanoq.gl
+299 34 52 52

Job category

Office and finance /
Public administration

Available jobs in the same field

Jurist

Fælleskommunale økonomFælleskommunale samarbejde søges en JuristJurist i det Fælleskommunale Samarbejde på overenskomstvilkår, med kontor i valgfri ko...

Read More

Koordinator til Departement for Sundhed

Er du dygtig til at skabe struktur og overblik, og vil du gerne være en del af teamet under Departement for Sundhed i Ledelsessekretariatet? Så er du...

Read More

Jurist

Hovedformålet med stillingen er at koordinere det politisk/administrative samspil i det fælleskommunale samarbejde igennem indhentning af og kvalitets...

Read More

Fritidsleder/forebyggelseskoordinator

Fritidsleder/forebyggelseskoordinator i Kangaamiut har en vigtig rolle i bygden og har ansvaret for museum, klub, kunstnerhuset Tupilak, fritidsunderv...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...