Background image

Regulamin

Regulamin serwisu Hireme.gl

Niniejszy regulamin ("Regulamin") reguluje korzystanie z serwisu internetowego Hireme.gl, aplikacji mobilnej i innych usług ("Usługi") świadczonych przez firmę Hireme.gl ("my," "nas" lub "nasza"). Korzystając z Usług, akceptujesz przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się na postanowienia Regulaminu, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z Usług.

  • Korzystanie z Usług

1.1 Uprawnienia: Musisz mieć co najmniej 18 lat i posiadać zdolność do zawierania umów w celu korzystania z naszych Usług. Korzystając z Usług, oświadczasz, że spełniasz te wymagania.

1.2 Rejestracja konta: Aby uzyskać dostęp do określonych funkcji Usług, możesz musieć utworzyć konto. Informacje, które podajesz podczas rejestracji, muszą być dokładne, pełne i aktualne. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania i za wszelką działalność odbywającą się na Twoim koncie.

1.3 Treść użytkownika: Przesyłając jakąkolwiek treść, taką jak ogłoszenia o pracy, CV lub inne materiały ("Treść użytkownika"), udzielasz nam nieodłącznej, światowej, bezpłatnej, trwałej i nieodwołalnej licencji do korzystania, reprodukowania, modyfikowania, dostosowywania, dystrybucji i wyświetlania Treści użytkownika w celu świadczenia i promowania Usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, zgodność z prawem i odpowiedniość Treści użytkownika.

  • Płatne pakiety

2.1 Obecnie darmowe usługi: Obecnie wszystkie funkcje i usługi świadczone przez nasze Usługi są bezpłatne dla użytkowników.

2.2 Płatne pakiety: W przyszłości możemy wprowadzić płatne pakiety oferujące dodatkowe funkcje lub usługi. Szczegóły, ceny i warunki tych płatnych pakietów będą udostępnione na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, które udostępniamy.

2.3 Płatności i zwroty: Jeśli zdecydujesz się zakupić płatny pakiet, zgadzasz się zapłacić odpowiednie opłaty i wszelkie związane z nimi podatki. Płatności są bezzwrotne, chyba że zostanie to wyraźnie określone lub wymaga tego obowiązujące prawo.

  • Własność intelektualna

3.1 Własność: Usługi oraz wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, znaki towarowe i tajemnice przedsiębiorstwa, należą do Hireme.gl lub jego licencjodawców. Nie wolno Ci reprodukować, modyfikować, dystrybuować, wyświetlać ani używać w jakiejkolwiek formie części Usług bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

3.2 Ograniczenia użytkownika: Zgadzasz się nie korzystać z Usług w sposób naruszający prawa własności intelektualnej innych osób ani niezgodny z obowiązującym prawem lub regulacjami.

  • Oświadczenia i ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Oświadczenie: Usługi są świadczone "tak jak są" i "tak jak dostępne", bez żadnych gwarancji ani oświadczeń, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani niezawodności żadnej treści ani informacji udostępnianych przez Usługi.

4.2 Ograniczenie odpowiedzialności: W zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następne ani specjalne szkody wynikające z korzystania z Usług, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód.

  • Modyfikacja i zakończenie

5.1 Modyfikacja: Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub aktualizowania niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu zmienionego Regulaminu na naszej stronie internetowej. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zaktualizowanego Regulaminu.

5.2 Zakończenie: Możemy zawiesić lub zakończyć dostęp do Usług w dowolnym czasie, z lub bez podania przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

  • Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

6.1 Prawo właściwe: Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem.

6.2 Rozstrzyganie sporów: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane drogą negocjacji w dobrej wierze. W przypadku braku porozumienia strony sporu poddają się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów właściwych dla Viborgu.

  • Kontakt

Jeśli masz pytania, obawy lub opinie dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z nami pod adresem:

E-mail: support@hireme.gl

Background mountains

Zapisz się na nasz newsletter

Dołącz do rynku pracy przyszłości i wyróżnij się spośród innych, zapisując się na nasz newsletter na hireme.gl. Zapewniamy Ci informacje o najciekawszych ofertach pracy i pomagamy znaleźć wymarzoną pracę zanim inni kandydaci zdążą się zdecydować.

...