Background image

Handelsbetingelser

Betingelser for brug af Hireme.gl

Disse betingelser ("Betingelser") regulerer din brug af Hireme.gl's hjemmeside, mobilapplikation og andre tjenester ("Tjenester"), der leveres af Hireme.gl ("vi," "os," eller "vores"). Ved at få adgang til eller bruge Tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Betingelser. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser, bedes du undlade at bruge Tjenesterne.

  • Brug af Tjenester

1.1 Berettigelse: Du skal være mindst 18 år gammel og have den juridiske kapacitet til at indgå en kontrakt for at bruge vores Tjenester. Ved at bruge Tjenesterne garanterer og erklærer du, at du opfylder disse krav.

1.2 Oprettelse af konto: Du kan være nødt til at oprette en konto for at få adgang til visse funktioner på Tjenesterne. De oplysninger, du giver under registreringen, skal være nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontologinoplysninger og for al aktivitet, der forekommer på din konto.

1.3 Brugerindhold: Ved at indsende indhold, såsom jobopslag, CV'er eller andet materiale ("Brugerindhold"), giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, evig og uigenkaldelig ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, distribuere og vise Brugerindholdet med henblik på at levere og promovere Tjenesterne. Du er alene ansvarlig for nøjagtigheden, lovligheden og egnetheden af dit Brugerindhold.

  • Betalte pakker

2.1 Nuværende gratis tjenester: I øjeblikket tilbydes alle funktioner og tjenester på Tjenesterne gratis til brugerne.

2.2 Betalte pakker: I fremtiden kan vi introducere betalte pakker, der tilbyder ekstra funktioner eller tjenester. Detaljerne, priserne og vilkårene for disse betalte pakker vil blive tilgængelige på hjemmesiden eller via kommunikationskanaler, som vi stiller til rådighed.

2.3 Betaling og refusion: Hvis du vælger at købe en betalt pakke, accepterer du at betale de gældende gebyrer og eventuelle tilknyttede skatter. Betalinger er ikke-refunderbare, medmindre andet er angivet eller krævet i henhold til gældende lov.

  • Intellektuel ejendomsret

3.1 Ejerskab: Tjenesterne og alle relaterede immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker og forretningshemmeligheder, tilhører Hireme.gl eller dets licensgivere. Du må ikke reproducere, ændre, distribuere, vise eller bruge noget af Tjenesterne uden vores forudgående skriftlige samtykke.

3.2 Brugerrestriktioner: Du accepterer ikke at bruge Tjenesterne på en måde, der krænker eller misbruger andres immaterielle rettigheder eller overtræder gældende love eller reguleringer.

  • Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

4.1 Ansvarsfraskrivelse: Tjenesterne leveres "som de er" og "som tilgængelige" uden nogen form for garantier eller repræsentationer, hverken udtrykkelige eller underforståede. Vi garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af nogen form for indhold eller information, der leveres gennem Tjenesterne.

4.2 Begrænsning af ansvar: I det omfang det er tilladt i henhold til loven, er vi ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller særlige skader, der opstår i forbindelse med din brug af Tjenesterne, selvom vi er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

  • Ændring og ophør

5.1 Ændring: Vi forbeholder os retten til at ændre eller opdatere disse Betingelser til enhver tid. Eventuelle ændringer træder i kraft, når de reviderede Betingelser bliver offentliggjort på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af Tjenesterne efter ændringerne accepterer du de opdaterede Betingelser.

5.2 Ophør: Vi kan suspendere eller ophæve din adgang til Tjenesterne til enhver tid, med eller uden årsag og uden forudgående varsel.

  • Lovvalg og tvistbilæggelse

6.1 Lovvalg: Disse Betingelser skal underlægges og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

6.2 Tvistbilæggelse: Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med disse Betingelser, skal forsøges løst gennem forhandlinger i god tro. Hvis parterne ikke når til enighed, skal tvisten indbringes for de danske domstole med Viborg som eksklusiv værneting.

  • Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller feedback vedrørende disse Betingelser, bedes du kontakte os på:

E-mail: support@hireme.gl

Background mountains

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bliv en del af fremtidens arbejdsmarked og skil dig ud fra mængden ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på hireme.gl. Vi sørger for at holde dig opdateret om de mest spændende jobåbninger og hjælpe dig med at finde dit drømmejob før andre kandidater får chancen.

...