Sekretariatchef

Opmærksomhed nødvendig

pages.job.expired_info

Kommune Qeqertalik søger en stærk og kompetent sekretariatschef til tiltrædelse pr. 1. december 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er i Aasiaat. Som Sekretariatschef skal du kunne omsætte politiske beslutninger til bæredygtige og kvalificerede løsninger og handlinger, og du skal sammen med direktionen stå i spidsen for den strategiske udvikling i kommunen.

Kommune Qeqertalik søger en stærk og kompetent sekretariatschef til tiltrædelse pr. 1. december 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er i Aasiaat.

Som Sekretariatschef skal du kunne omsætte politiske beslutninger til bæredygtige og kvalificerede løsninger og handlinger, og du skal sammen med direktionen stå i spidsen for den strategiske udvikling i kommunen. Dertil får du ansvaret for den løbende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunalbestyrelse, udvalget for Inua og bygdebestyrelse. Af samme årsag er det afgørende, at du har væsentlig dokumenteret erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.

Som Sekretariatschef i sekretariatet indgår du med venlig autoritet og stort overblik i dialog med alle og trives generelt i en funktion, hvor interessenter og samarbejdspartnere udgør mange forskellige grupper og individer. Du skaber tillidsfulde relationer på tværs i organisationen, udfordrer organisationen på konstruktiv vis og udviser en positiv og innovativ tilgang til opgaverne.

Sammen med de øvrige ansatte i sekretariatet skaber du en sammenhængskraft og et solidt og fagligt stærkt fundament for vores borgmester og administrerende direktør.

Stillingens indhold

Dine opgaver og funktioner:

 • sikre kvalificerede beslutningsgrundlag for borgmester, kommunalbestyrelse, administrerende direktør, udvalget for Inua, politikere, bygdebestyrelser og direktion
 • sikre at borgmestersekretariatet har et politisk fokus og udvikler tværgående politisk og administrativt rekvirerede implementeringsstrategier i samarbejde med direktion
 • Sikre rette prioritering af opgaver i borgmestersekretariatet
 • Sikre en høj faglig servicering og rådgivning af borgmesteren, herunder fortsat implementering af borgmesterplanen
 • sikre klare samarbejdsrelationer og snitflader mellem relevante/centrale fagkoordinatorer
 • at bistå de enkelte fagområder i udvalgte projekter
 • sikre et tæt samarbejde mellem kommunens bosteder med henblik på at få sammenhæng og fælles forståelse
 • ansvarlig for koordinering og afvikling af politiske møder herunder styrke samarbejdet mellem udvalgene i tæt samarbejde med administrerende direktør
 • Projektledelse og -styring, samt evnen til at omsætte og udvikle ideer og beslutninger til handling, koncepter og løsninger, der kan implementeres

Den rette kandidat har:

 • Relevant videregående uddannelse
 • Væsentlig dokumenteret erfaring med kvalificeret opgaveløsning på taktisk, operationelt og strategisk niveau
 • Stor erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske kompetencer
 • Gode samarbejdsevner, udadvendthed og fleksibilitet
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Udviser initiativ, handlekraft og selvstændighed
 • Evner at have mange bolde i luften uden at miste overblik
 • Personlig robusthed
 • Skal kunne omsætte komplekse politiske beslutninger til handling i en organisation under udvikling og forandring

Vi tilbyder

Et spændende og udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en kompleks organisation. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kommunaldirektør Nivi Strunz e-mail: nivi@qeqertalik.gl

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Ansøgningsfrist: 22. november 2023

Søg denne stilling

Kontaktoplysninger

Qeqertalik Kommune

Niels Egedes Plads 1

3950 Aasiaat , Grønland

Email: Nivi@qeqertalik.gl

Del jobbet på

Ledige stillinger i samme virksomhed

Ingen ledige stillinger i samme virksomhed.

Jobtitel

Sekretariatchef

Ansættelsesform

Fuldtid

Ansøgningsfrist

22. nov. 2023

Kontaktperson

Nivi Strunz
Nivi@qeqertalik.gl

Kategori

Ingeniørvidenskab og teknologi /
Ledelse inden for ingeniørvidenskab og teknologi

Ledige stillinger i samme kategori

Ingen ledige stillinger i samme kategori.

Background mountains

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bliv en del af fremtidens arbejdsmarked og skil dig ud fra mængden ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på hireme.gl. Vi sørger for at holde dig opdateret om de mest spændende jobåbninger og hjælpe dig med at finde dit drømmejob før andre kandidater får chancen.

...