Sekretariatchef

Attention needed

pages.job.expired_info

Kommune Qeqertalik søger en stærk og kompetent sekretariatschef til tiltrædelse pr. 1. december 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er i Aasiaat. Som Sekretariatschef skal du kunne omsætte politiske beslutninger til bæredygtige og kvalificerede løsninger og handlinger, og du skal sammen med direktionen stå i spidsen for den strategiske udvikling i kommunen.

Kommune Qeqertalik søger en stærk og kompetent sekretariatschef til tiltrædelse pr. 1. december 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er i Aasiaat.

Som Sekretariatschef skal du kunne omsætte politiske beslutninger til bæredygtige og kvalificerede løsninger og handlinger, og du skal sammen med direktionen stå i spidsen for den strategiske udvikling i kommunen. Dertil får du ansvaret for den løbende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunalbestyrelse, udvalget for Inua og bygdebestyrelse. Af samme årsag er det afgørende, at du har væsentlig dokumenteret erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.

Som Sekretariatschef i sekretariatet indgår du med venlig autoritet og stort overblik i dialog med alle og trives generelt i en funktion, hvor interessenter og samarbejdspartnere udgør mange forskellige grupper og individer. Du skaber tillidsfulde relationer på tværs i organisationen, udfordrer organisationen på konstruktiv vis og udviser en positiv og innovativ tilgang til opgaverne.

Sammen med de øvrige ansatte i sekretariatet skaber du en sammenhængskraft og et solidt og fagligt stærkt fundament for vores borgmester og administrerende direktør.

Stillingens indhold

Dine opgaver og funktioner:

 • sikre kvalificerede beslutningsgrundlag for borgmester, kommunalbestyrelse, administrerende direktør, udvalget for Inua, politikere, bygdebestyrelser og direktion
 • sikre at borgmestersekretariatet har et politisk fokus og udvikler tværgående politisk og administrativt rekvirerede implementeringsstrategier i samarbejde med direktion
 • Sikre rette prioritering af opgaver i borgmestersekretariatet
 • Sikre en høj faglig servicering og rådgivning af borgmesteren, herunder fortsat implementering af borgmesterplanen
 • sikre klare samarbejdsrelationer og snitflader mellem relevante/centrale fagkoordinatorer
 • at bistå de enkelte fagområder i udvalgte projekter
 • sikre et tæt samarbejde mellem kommunens bosteder med henblik på at få sammenhæng og fælles forståelse
 • ansvarlig for koordinering og afvikling af politiske møder herunder styrke samarbejdet mellem udvalgene i tæt samarbejde med administrerende direktør
 • Projektledelse og -styring, samt evnen til at omsætte og udvikle ideer og beslutninger til handling, koncepter og løsninger, der kan implementeres

Den rette kandidat har:

 • Relevant videregående uddannelse
 • Væsentlig dokumenteret erfaring med kvalificeret opgaveløsning på taktisk, operationelt og strategisk niveau
 • Stor erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske kompetencer
 • Gode samarbejdsevner, udadvendthed og fleksibilitet
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Udviser initiativ, handlekraft og selvstændighed
 • Evner at have mange bolde i luften uden at miste overblik
 • Personlig robusthed
 • Skal kunne omsætte komplekse politiske beslutninger til handling i en organisation under udvikling og forandring

Vi tilbyder

Et spændende og udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en kompleks organisation. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kommunaldirektør Nivi Strunz e-mail: nivi@qeqertalik.gl

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Ansøgningsfrist: 22. november 2023

Søg denne stilling

Employer Details

Qeqertalik Kommune

Niels Egedes Plads 1

3950 Aasiaat , Grønland

Email: Nivi@qeqertalik.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Områdeleder

Aasiaat - Inoqarfik søger en områdeleder Kommune Qeqertalik er en nyskabende kommune med udgangspunkt i befolkningens regionale, kulturelle og servicemæssige behov. Har du mod på at organisere funktionsområdet INOQARFIK? Har du lyst til at forbedre serviceringen af borgerne, har du erfaring med ledelse og trives du med at have mange...

Company Logo
Regnskab/ kontrol medarbejder

I Kommune Qeqertalik er en stilling som Regnskabs medarbejder ledig til besættelse pr. 2. januar 2024 eller efter nærmere aftale. Arbejdsopgaverne er: Kontrol og opfølgning af forskellige regnskabsområderIndgå i arbejde med at udarbejdelse af forretningsgangeRegnskabskontrol, herunder kontrol af bilag og afstemninger·Løbende optimering af regnskabs- og kontrolprocesser.·Udarbejdelse af ledelsesinformation og økonomiske...

Company Logo
Souschef

Qeqertarsuaq - Børnehave Kuluk søger en souschef Kommune Qeqertalik, Qeqertarsuaq, søger souschef for Børnehaven Kuluk med tiltrædelse pr. 01. januar 2024 eller efter aftale.

Company Logo
Afdelingsleder

Qasigiannguit - Alderdomshjemmet søger afdelingsleder til afdelingen for mere aktive beboere

Company Logo
HR Partner

Kommune Qeqertalik søger en HR-partner til besættelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale. Har du en stærk HR-faglighed og er god til at skabe relationer, hvor du under sparring med lederne giver værktøj i deres håndtering af personaleansvar? Motiveres du af at arbejde i en organisation med stor berøringsflade?...

Company Logo

Show more...

Job Title

Sekretariatchef

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 22, 2023

Contact Person

Nivi Strunz
Nivi@qeqertalik.gl

Job category

Engineering and technology /
Management within engineering and technology

Available jobs in the same field

AC-fuldmægtig

Ledelsessekretariatet i Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret AC-fuldmægtig til at sikre et højt niveau i den daglige servicering af d...

Read More

Stabschef

Vi ønsker, at stabschefen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation og kan bl.a. arbejde...

Read More

Områdeleder

Aasiaat - Inoqarfik søger en områdeleder Kommune Qeqertalik er en nyskabende kommune med udgangspunkt i befolkningens regionale, kulturelle og service...

Read More

Afdelingsleder

Afdelingsleder søges til administrationen i Majoriaq Ilulissat. Ansvarlig for den daglige drift, udvikling af arbejdsmarked- og uddannelsesindsatsen,...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...