Skoleleder til Savaatilissat Ilinniarfiat (Fåreholderskolen) i Upernaviarsuk

Opmærksomhed nødvendig

pages.job.expired_info

Til stillingen som Skoleleder i Upernaviarsuk søges en dygtig landmand med ledelseserfaring og gode kvalifikationer i både det praktiske landbrugsarbejde og i det at lede en landbrugsdrift. Skolelederen kan arbejde med uddannelseslovgivning og sørge for et trygt skolemiljø, hvor uddannelse og praktisk oplæring af skolens fåreholderelever er kerneopgaven.

Skoleleder til Savaatilissat Ilinniarfiat (Fåreholderskolen) i Upernaviarsuk Til stillingen som Skoleleder i Upernaviarsuk søges en dygtig landmand med ledelseserfaring og gode kvalifikationer i både det praktiske landbrugsarbejde og i det at lede en landbrugsdrift.

Skolelederen kan arbejde med uddannelseslovgivning og sørge for et trygt skolemiljø, hvor uddannelse og praktisk oplæring af skolens fåreholderelever er kerneopgaven.

 • Du vil komme til at arbejde med følgende arbejdsopgaver: Forberede undervisningsmateriale og udføre undervisning af elever på fåreholderuddannelsen indenfor alle uddannelsens fag
 • Oplære eleverne i praktisk landmandsarbejde i stald, mark og værksted
 • Indgå i samarbejde om tilrettelæggelse af elevers praktikforløb på Island, Norge og Danmark
 • Daglig og løbende evaluering af elevernes faglige udvikling samt tilrettelæggelse af prøver i dine fag - skriftlig såvel som mundtlig
 • Ansvarlig for uddannelsesforløbet på skolen, herunder tilrettelæggelse og udførelse af prøver og eksamener samt udstedelse af uddannelsesbreve
 • Indgå i og samarbejde med ledelse på Inuili – Food College Greenland om Savaatilissat Ilinniarfiats drift og udvikling
 • Samarbejde med studievejledning og lærerteamet på Inuili – Food College Greenland i forhold til elevernes uddannelsesplan inkl. sociale og almendannede udvikling
 • Som Skoleleder er man også tilforordnet medlem af Grønlands Landbrugsråd og deltager aktivt heri
 • Skolelederen er overordnet ansvarlig for skolen herunder personaleansvar og daglig leder for skolens personale inkl. planlægning af medarbejderes arbejdsopgaver
 • Dagligt ansvar for husdyrbrug og markbrug i tæt samarbejde med Driftslederen
 • Ansvarlig for vedligeholdelse af bygninger og maskiner samt indkøb af nyt materiel

Daglig samarbejde med Konsulenttjenestens gartner på Upernaviarsuk

Skolen ligger langt fra by. Derfor skal skolelederen være et løsningsorienteret og ansvarsbevidst menneske med stort overblik, der kan tage fat på de planlagte opgaver såvel som opgaver af uforudset karakter både i uddannelsesøjemed og i det praktiske landbrugsarbejde. 

Det ønskes at du tiltræder i november 2023 eller efter nærmere aftale. Vi afholder løbende samtaler og glæder os til at få din ansøgning. 

Hvis du har et spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive til Inuili's Forstander Poul N. Christensen poch@inuili.gl eller på telefon 661313 

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Kontaktoplysninger

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Email: Poch@inuili.gl

Del jobbet på

Ledige stillinger i samme virksomhed

Ingen ledige stillinger i samme virksomhed.

Jobtitel

Skoleleder til Savaatilissat Ilinniarfiat (Fåreholderskolen) i Upernaviarsuk

Ansættelsesform

Fuldtid

Ansøgningsfrist

13. nov. 2023

Kontaktperson

Inuili Inuili
Poch@inuili.gl
+299 66 13 13

Kategori

Industri og håndværk /
Landbrug, skov og fiskeri

Ledige stillinger i samme kategori

Ingen ledige stillinger i samme kategori.

Background mountains

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bliv en del af fremtidens arbejdsmarked og skil dig ud fra mængden ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på hireme.gl. Vi sørger for at holde dig opdateret om de mest spændende jobåbninger og hjælpe dig med at finde dit drømmejob før andre kandidater får chancen.

...