AC-fuldmægtige

Opmærksomhed nødvendig

pages.job.expired_info

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger to nye AC-fuldmægtige til at bidrage til Grønlands Infrastruktur. Opgaverne spænder bredt og inkluderer projektledelse, politikudarbejdelse, lovgivningsarbejde, politisk betjening, møder med interessenter og borgerhenvendelser. Vi forventer at du har en relevant akademisk uddannelse, kan formidle komplekse problemstillinger og arbejde selvstændigt i en politisk ledet organisation.

Vil du bidrage til Grønlands Infrastruktur? Departementet for Boliger og Infrastruktur søger nye AC-fuldmægtige Departementet for Boliger og Infrastruktur søger to nye AC-fuldmægtige

Har du har lyst til at gøre en forskel for borgerne og bidrage positivt til vores arbejde med infrastrukturen på verdens største ø?

Trives du i en travl hverdag, hvor du kan bevare overblikket og sætte handling bag idéer? Så er det måske dig, vi mangler. Infrastrukturafdelingens opgavefelt spænder bredt, og vi søger derfor dygtige medarbejdere, som kan lide at have mange bolde i luften til vores maritime kontor.

Generalister til Havne- og søfartsområdet

Infrastrukturafdelingen har et tæt samarbejde med de relevante Rigsmyndigheder om at tilrettelægge lovgivningen i Grønland, så den tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Grønland. Dette medfører en opgaveløsning, der bevæger sig i krydsfeltet mellem jura, politik og de faktiske forhold i lokalområdet.

Der er opgaver med stor politisk bevågenhed, hvor komplicerede problemstillinger skal formidles klart og tydeligt til eksempelvis eksterne interessenter eller det politiske niveau.

Havneområdet indebærer varetagelse af den Centrale Havnemyndighed, hvilket indebærer forvaltningen af lov om havne, samt håndtering af lokale interessenter som eksempelvis lokale havnemyndigheder og erhvervsdrivende. Internationalt er der samarbejde med udenlandske myndigheder og interesseorganisationer mv.. Varetagelse af havneområdet indebærer endelig et tæt samarbejde med Renoveringsstyrelsen om de selvstyreejede havneanlæg. Der vil også være opgaver af teknisk karakter, som vedrører etablering af havne- og kajkonstruktioner.

Opgavefeltet spænder bredt og de konkrete opgaver på Søfarts- og havneområdet vil løbende blive tilrettelagt i samspil med kontorchefen for det Maritime Kontor.

Arbejdsopgaver

For begge stillinger gælder, at du inden for dit ansvarsområde vil få opgaver såsom:

 • Projektledelse Håndtering af politikudarbejdelse
 • Udarbejdelse af ny lovgivning
 • Politisk betjening
 • Møder med interessenter, samarbejdspartnere og deltagelse i arbejdsgruppemøder
 • Besvarelse af borgerhenvendelser
 • Besvarelse af høringer
 • Identifikation af udfordringer og opgaver
 • Optimering af kontorets opgaveløsning
 • Udarbejdelse af analyser, notater og løsningsforslag

Vores forventninger til dig

Vi lægger vægt på at du:

 • Har en relevant akademisk uddannelse
 • Kan sætte dig ind i tekniske og juridiske problemstillinger
 • Kan formidle viden og problemstillinger på et letforståeligt sprog
 • Arbejder systematisk og har organisatorisk sans
 • Forstår balancen mellem dansk og grønlandsk politik samt lovgivning på området
 • Kan analysere problemer og medvirke til at finde de rette løsninger
 • Kan samarbejde med kolleger i afdelingen og med samarbejdspartnere i Grønland og Danmark
 • Arbejder selvstændigt, men også ved hvornår du skal sparre med andre kollegaer i afdelingen
 • Kan arbejde i en politisk ledet organisation
 • Kan have mange bolde i luften på en gang og løbende prioriterer i samarbejde med nærmeste leder

Kendskab til det grønlandske samfund, sprog og kultur er en fordel, men ikke et krav.

Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation er klart en fordel, men ikke et krav. Er du nyuddannet vil vi gerne bruge tid på fagligt at understøtte dig og oplære dig. Vi forventer dog også du viser interesse for det grønlandske samfund og en interesse i at øge kendskabet til arbejdet i en politisk ledet organisation.

Udover ovenstående forventer vi, at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Om os

Infrastrukturafdelingen består af 10 medarbejdere fordelt på to kontorer. Afdelingen varetager planlægningen, koordineringen og løsningen af diverse opgaver inden for luftfart, lufthavne, søfart, havne færdsel, trafik, post og telekommunikation. At arbejde i et departement betyder, at vi skal sikre at politikerne har de nødvendige beslutningsgrundlag og vi skal sikre at politikernes ønsker bliver ført ud i livet.

Arbejdet foregår i et travlt miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med høj faglighed og gode resultater, som vi kan være stolte af. Hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Der er flere gange i løbet at året arrangementer for medarbejderne i Departementet. Dette indebærer blandt andet en årlig sejltur til Nuuk fjord, hvor der er rig mulighed for at samle bær, fange ørreder med hænderne eller blot at slappe af i den smukkeste natur.

Billede fra departementsdag til Qooqqut i Nuuk Fjord

Stillingen

Der er tale om to ledige stillinger med ansættelse som AC-fuldmægtig. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring vil på baggrund af en konkret vurdering kunne tilbydes ansættelse som Specialkonsulent.

Sikkerhedsgodkendelse

For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift af din straffeattest fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på: www.politi.gl/bestil-straffeattest/privat-straffeattest.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingerne. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Dato for tiltrædelse

1. januar 2024, eller efter aftale.

Arbejdstid

40 timer ugentlig.

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler

Samtaler vil blive afholdt løbende.

Er du interesseret?

ar du spørgsmål til en af stillingerne, så er du velkommen til at kontakte kontorchef Anders May på +299 34 52 63 eller mail amay@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, straffeattest samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Kontaktoplysninger

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Del jobbet på

Ledige stillinger i samme virksomhed

Ingen ledige stillinger i samme virksomhed.

Jobtitel

AC-fuldmægtige

Ansættelsesform

Fuldtid

Ansøgningsfrist

28. nov. 2023

Kontaktperson

Anders May

Kategori

Kontor og økonomi /
Offentlig administration

Ledige stillinger i samme kategori

Ingen ledige stillinger i samme kategori.

Background mountains

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bliv en del af fremtidens arbejdsmarked og skil dig ud fra mængden ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på hireme.gl. Vi sørger for at holde dig opdateret om de mest spændende jobåbninger og hjælpe dig med at finde dit drømmejob før andre kandidater får chancen.

...