Alsidig biolog søges til udvikling af miljøafdelingen på Grønlands Naturinstitut

Attention needed

pages.job.expired_info

Grønlands Naturinstitut søger en medarbejder til Afdeling for Miljø og Råstoffer med opgaver relateret til miljøeffekter af råstofaktiviteter og monitering af effekter af klimaforandringer.

Alsidig biolog søges til udvikling af miljøafdelingen på Grønlands Naturinstitut Grønlands Naturinstitut, der rådgiver Grønlands Selvstyre, Kommuner og andre instanser i spørgsmål relateret til de levende ressourcer, søger en medarbejder til Afdeling for Miljø og Råstoffer med tiltrædelse 1. januar eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse.

Afdeling for Miljø og Råstoffer består i øjeblikket af syv videnskabelige medarbejdere og en afdelingschef. Arbejdsopgaverne omfatter rådgivning, forskning og monitering af miljøet. Læs mere om afdelingen og Grønlands Naturinstitut her: www.natur.gl.

Arbejdsopgaver

Som medarbejder i Afdeling for Miljø og Råstoffer vil du sidde med opgaver, der vedrører miljøeffekter af råstofaktiviteter og monitering af effekter af klimaforandringer.

  • Det forventes, at du deltager i: Screening og evaluering af de miljømæssige aspekter i ansøgninger fra råstofindustrien.
  • Rådgivning af Grønlands Selvstyre om miljømæssige forhold relateret til andre aktiviteter.
  • Samarbejde med vores samarbejdspartnere inden for miljørådgivning.
  • Feltarbejde i forbindelse med afdelingens opgaver.
  • Projekter, der relaterer til afdelingens arbejde.

Afdelingens medarbejdere indgår i flere forskellige internationale arbejdsgrupper, og du kommer til at samarbejde med forskere fra Grønland, Danmark og andre lande.

Kvalifikationskrav

Vi søger en medarbejder med en videregående, akademisk uddannelse med naturvidenskabelig baggrund, biolog, miljøingeniør el.lign. og gerne med erfaring relateret til miljørådgivning. Ansøger skal have kendskab til et eller flere af afdelingens arbejdsområder.

Kendskab til det grønlandske sprog og samfund er en fordel, men ikke en forudsætning.

Tjenestestedet er Nuuk. Der må påregnes nogen rejseaktivitet i forbindelse med feltarbejde og møder.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Contact Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

Ledelsesudviklingskonsulent, barselsvikar

Vil du arbejde i en spændende afdeling med tværgående ledelse, kompetence- og organisationsudvikling? Brænder du for at arbejde med udvikling af kompetencer blandt medarbejdere, ledere og organisationsudvikling? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Company Logo
Afdelingsleder

Ivaaraq søger en afdelingsleder til en døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps. Stillingen kræver erfaring med ledelse og arbejde med multihandicappede børn/voksne. Ansøgningsfrist er den 11. december 2023.

Company Logo
Socialpædagogisk Seminarium søger pedel

Socialpædagogisk Seminarium søger en pedel pr.01.01.2024. Opgaverne inkluderer almindeligt service- og pedelarbejde, håndværksmæssig indsigt er en fordel. Erfaring med pædagogik og samarbejde med unge under uddannelse er ønsket. Skiftende arbejdstider og kørekort er påkrævet.

Company Logo
Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år.

Company Logo
AC-Fuldmægtig til døgnområdet

Socialstyrelsen søger en AC-Fuldmægtig til døgnområdet. Du vil blive en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Dine primære opgaver som AC-fuldmægtig vil være udarbejdelse af skriftlige opgaver, fra procedure til skriftlige svar omkring afdelingen.

Company Logo

Show more...

Job Title

Alsidig biolog søges til udvikling af miljøafdelingen på Grønlands Naturinstitut

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

2. dec 2023

Contact Person

Karl Brix Zinglersen

+299

Job category

Ilinniartitsineq /
Research

Available jobs in the same field

Konsulent vikar for Specialundervisning i Maniitsoq

Konsulent vikar for Specialundervisning i Maniitsoq Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 1...

Misissoruk

Pædagog

Daginstitutionen ”Aqqalu” søger 2 uddannet pædagog til vuggestuen. Kommende pædagog kan starte 01. januar 2024 eller efter nærmere aftale. Ansøgning m...

Misissoruk

Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Ado Lyngep Atu...

Misissoruk

2 lærere til Atuarfik Tuiisaq Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engagerede lærere til Atuarfik Tuiisaq Paamiut, med placering i mellem- og ældste trinnet.

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...