Afdelingsleder til Affaldscenteret i Nuuk

Attention needed

pages.job.expired_info

Sermersooq Kommuneqarfik is seeking a department manager for the Waste Center in Nuuk with a focus on waste management. The department manager will be responsible for ensuring a close collaboration with the communal waste company ESANI A/S and the department's own environmental department. The Waste Center handles all waste management for the municipalities.

Kommuneqarfik Sermersooq søger en afdelingsleder til Affaldscenteret i Nuuk med fokus på affaldshåndtering til tiltrædelse pr 1. januar 2024, eller efter aftale. Affaldsområdet står foran en spændende udvikling i de kommende år. De 2 nye forbrændingsanlæg i Grønland forventes at komme i drift i 2024, hvor den kommende afdelingsleder af Affaldscentret skal sikre et tæt samarbejde med det fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S, samt afdelingens egen miljøafdeling.

Kommuneqarfik Sermersooq er verdens største kommune og Grønlands folkerigeste med sine ca. 23.000 indbyggere. Udover hovedstaden Nuuk indeholder kommunen også byerne Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og 8 bosteder spredt på vest og østkysten af kommunen. Affaldscenteret varetager alle bosteder, der måtte vedrøre affaldshåndtering.

Affaldscenteret er organiseret under en fagchef og har 2 administrative medarbejdere, samt ca 10 medarbejdere i modtagestationen, hvoraf 1 er driftsleder for modtagestationen. Afdelingen hører til under forvaltningen for Anlæg og Miljø.

Arbejdsområder:

Som afdelingsleder skal du sikre et fagligt højt niveau i afdelingens samlede arbejde. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, der sikrer et godt tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger i forvaltningen.

Du skal kunne tage ansvar for at afdelingens medarbejdere har de kompetencer og får den assistance, der gør dem klar til at løse deres opgaver. Du yder faglig sparring i afdelingen og i forvaltningen som helhed.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • ·Sikre den daglige drift på modtagestationen i Nuuk
 • ·Styrke afdelingen fagligt og hjælpe med at håndtere nuværende og kommende miljømæssige udfordringer og udvikling bl.a. inden for husholdningsaffald, bygningsaffald, jord, kompostering og forbrændingsslagge
 • ·Daglig planlægning og koordinering, herunder at sikre optimal bemanding og disponering af vores medarbejdere
 • ·Sikre korrekt sortering af indleveret affald til Affaldscenteret
 • ·Igangsætte og lede udviklingsopgaver inden for eksisterende og nye affaldsfraktioner, jf. affaldshierarkiet
 • ·Langsigtet planlægning: Udarbejdelse af arbejds- og ferieplaner for medarbejderne
 • ·Kompetence løft: Planlægning af interne og eksterne kompetence løft for vores medarbejdere
 • ·Håndtere besvarelse af borgerhenvendelser relateret til affaldshåndtering
 • ·At deltage i arbejdsgrupper vedrørende affaldshåndtering & miljø
 • ·Kontinuerligt tilpasse organisationen til den aktuelle situation og lovkrav
 • ·Koordinere samarbejdet med ESANI A/S

Dine kompetencer:

 • ·Du har en relevant uddannelse som miljøingeniør, miljøtekniker eller lignende, eller erfaring der kvalificerer dig til stillingen
 • ·Du kan udtrykke dig klart og visionært i tegning, skrift og tale
 • ·Du har erfaring med den grønlandske lovgivning
 • ·Du er analytisk, struktureret og har overblik – også når det går stærkt
 • ·Du kan understøtte medarbejdernes arbejde med projekter og nye indsatser
 • ·Du har lyst og evne til at hjælpe medarbejderne med løbende at udvikle deres kompetencer
 • ·Du kan sikre en effektiv og løsningsorienteret behandling af opgaver i tæt samarbejde med omverdenen
 • ·Du har evnen til at håndtere interessemodsætninger og finde løsninger gennem dialog
 • ·Du har en fornuftig forståelse for budgetter
 • ·Du har gode IT-kompetencer og kan som min. anvende programmerne i Office 365, herunder Outlook, Word og Excel.

Vi tilbyder

En dynamisk arbejdsplads i et uhøjtideligt team, hvor der er højt til loftet og plads til at prøve nyt.

På Affaldscenteret arbejder vi målrettet på at skabe gode byer og bosteder for vores borgere, hvilket en gang i mellem kræver utraditionelle metoder. Vi arbejder på at højne de miljømæssige, æstetiske og kvalitative standarder i kommunen og dermed gøre Kommuneqarfik Sermersooq til et godt sted at bo for de fleste.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Randi Hansen, tlf. +299 36 73 88 eller e-mail: rmsh@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig: Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1083/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Contact Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Rmsh@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Afdelingsleder til Affaldscenteret i Nuuk

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

18. dec 2023

Contact Person

Randi Hansen
Rmsh@sermersooq.gl
+299 36 73 88

Job category

Allaffissorneq aamma aningaasaqarneq /
Public administration

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...