Konsulent vikar for Specialundervisning i Maniitsoq

Konsulent vikar for Specialundervisning i Maniitsoq Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner. Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner. Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

I Qeqqani MISI vil du indgå i et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter samt vores kontorfuldmægtige. Teamet er samlet normeret til 6 medarbejdere. Vi er delt i to afdelinger; én i Sisimiut og én i Maniitsoq. Herunder har vi 6 tilhørende bygder, som vi har tjenesterejser til et par gange i løbet af året – alt efter behov. Dette betyder, at der i stillingen skal påregnes rejseaktivitet mellem afdelingerne samt til bygderne.

Som Konsulent for Specialundervisning i Qeqqani MISI er dine arbejdsopgaver alsidige og består blandt andet af:

·Støtte til børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring ved brug af pædagogiske psykologiske arbejdsmetoder rettet mod både individer og grupper herunder både børnegrupper og familier

·Gennemførsel pædagogiske psykologiske undersøgelser

·Almen- og specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets/elevens udvikling

·Udarbejdelse af Pædagogiske Psykologise Vurderinger (PPV’er)

·Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper uden for vores team (herunder lærere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere med flere)

·Medvirken i fremadrettet udvikling af børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia

Der vil desuden være mulighed for at arbejde med:

·Oplæg/undervisning til andre fagpersoner og borgergrupper

·Supervision af andre faggrupper

·Kortere samtaleforløb med børn og unge

Vi forventer, at du:

·Kan arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret, da du kommer til at sidde alene på kontoret i Maniitsoq og har den daglige kontakt til din leder og dine kollegaer over telefon og Skype

·Har gode samarbejdsevner både i forhold til børn, forældre, fagpersoner på byens skoler og institutioner samt internt i teamet

·Har lyst til at arbejde med at styrke voksne og systemer rundt om børnene

·Har en inkluderende og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker

·Kommunikerer godt på skrift og tale og har mod på at arbejde i et flersproget miljø

Vi tilbyder:

·En dynamisk og åben arbejdsplads med 40 arbejdstimer ugentlig

·Et udfordrende, alsidigt og spændende job

·En lille arbejdsplads med et stærkt fælleskab, hvor der dagligt er god kontakt og sparring i afdelingen

·Stor frihed til at tilrettelægge dine arbejdsopgaver og metodisk frihed inden for det pædagogisk psykologiske arbejdsområde (vi arbejder blandt andet med mentalisering, principper fra programmerne De Utrolige År, test og observationer samt kognitive og adfærdsbaserede metoder).

·Grundig indføring i arbejdsgangen i vores team

·Mulighed for faglig udvikling og opkvalificering

·Supervision til alle faggrupper i teamet

·Tolkebistand ved behov

·En storslået natur (også kaldet ”Grønlands Venedig”) med rig mulighed for vandring, sejlads, skisport, jagt og fiskeri

·Gode muligheder for forskellige kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter

Den rette ansøger:

·Til konsulentstillingen: Er uddannet cand.pæd.pæd.psych., folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik

·Til både psykolog- og konsulentstillingen: Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur

·Har gerne erfaring med pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge

·Er robust og kan arbejde selvstændigt og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver

·Er omstillingsparat og kan navigere i en dagligdag, der er præget af stor kontakt med borgere i alle aldre samt mange forskellige samarbejdspartnere

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland

Der kan ikke anvises bolig til stillingen.

Børneattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende skolepsykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 12 40, e-mail: olsm@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer medsendes

Ansøgningsfrist: 8. december 2023

Søg denne stilling

Employer Details

Qeqqata Kommunia

Makkorsip Aqquserna 2

3911 Sisimiut , Grønland

Email: Olsm@qeqqata.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Pædagoger til Integreret daginstitution Naalu i Sisimiut

Du skal være medansvarlig til at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arbejde ud fra Qeqqata Kommunia politiske visioner, børn- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger, som redegøres under Qeqqata Kommunia hjemmeside.

Company Logo
Socialhjælper

2 Socialhjælpere til Meeraateqarfik ”Naalu” i Sisimiut. Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 56 børn, der er opdelt i 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 6:45 – 17:00. Arbejdsfordeling og ansvar af personalegruppen er i alt...

Company Logo
Pædagog til Forskole børnehave Angaju i Maniitsoq

Institutionen er normeret til 40 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 3 stuer. De 7 Principper. Kvalifikationer: Der søges stabil person med anerkendende tilgang til arbejdsmetoder. Ansvarsbevidst. Statusopfølgning og kompetenceudvikling af børn. Konstruktivt forældresamarbejde, som således bidrager til pædagogisk opdragelse og opretholde lovkrav. Samarbejdsvillig. Lægges vægt på en...

Company Logo
Personale til Integreret daginstitution Uiaq i Sisimiut

Personale til Integreret daginstitution Uiaq i Sisimiut. Med plads til 64 børn fra 0 år. Vuggestue med plads til 24 børn fra ½-3 år. Børnehave 3-6 årige med plads til: 40, hvor de er aldersmæssigt fordelt mellem fire stuer.

Company Logo
Stabschef

Vi ønsker, at stabschefen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation og kan bl.a. arbejde med projektledelse.

Company Logo

Show more...

Job Title

Konsulent vikar for Specialundervisning i Maniitsoq

Job Type

Contract

Application Deadline

Dec 8, 2023

Contact Person

Marianne L. Olsen
Olsm@qeqqata.gl
(+299) 38 12 40

Job category

Teaching /
Pedagogue

Available jobs in the same field

souschef

Aasiaat - Vuggenstuen Vâva søger en souschef for tiltrædelse pr. 01. januar 2024 eller efter nærmere aftale, i Vuggestuen ”Vâva”. Stillingen er en ful...

Read More

Pædagog

Engageret og dedikeret pædagoger søges til Vuggestue Uiloq. Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte...

Read More

Pædagog

Engageret og dedikeret 2 pædagoger søges til den nye integrerede Institution Maligiaq. Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børn...

Read More

Pædagoger til Integreret daginstitution Naalu i Sisimiut

Du skal være medansvarlig til at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arb...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...