Studieadjunkt/- lektor, adjunkt eller lektor i kunst/arkitektur samt håndværk og design

Attention needed

pages.job.expired_info

Institut for Læring, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet søger Studieadjunkt/- lektor, adjunkt eller lektor i kunst/arkitektur samt håndværk og design. Spændende stilling med undervisning, udviklingsarbejde, forskning, tæt kontakt til studerende, en engageret gruppe af undervisere og et forskningsmiljø i udvikling - er det noget for dig?

Institut for Læring, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet søger Studieadjunkt/- lektor, adjunkt eller lektor i kunst/arkitektur samt håndværk og design. Spændende stilling med undervisning, udviklingsarbejde, forskning, tæt kontakt til studerende, en engageret gruppe af undervisere og et forskningsmiljø i udvikling - er det noget for dig?

Institut for læring, søger en kandidat med undervisningserfaring indenfor kunst/arkitektur samt håndværk og design, eventuelt med andre fagkombinationer, fx indenfor teknologi.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale.

Instituttet varetager læreruddannelsen, som er en bacheloruddannelse, samt kurser og efteruddannelser. På instituttet indgår desuden Center for pædagogisk udvikling, som er et center i udvikling. Der er en undervisergruppe på omkring 25 undervisere og omkring 180 studerende.

 • Vi kan tilbyde: Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder
 • Et adjunktpædagogikum til nye undervisere samt tid til at arbejde med fagets områder med henblik på erhvervelse af videnskabelige grader.
 • Arbejdsopgaver: Varetage undervisning af lærerstuderende samt lærere på efter- og videreuddannelser.
 • Løbende udvikling af undervisningsfag og dets fagdidaktik.
 • Udvikle læreruddannelsen i en digital kontekst.
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen.
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne.
 • Evt. forskning, jf. kvalifikationer
 • Kvalifikationer: Du har en relevant kandidateksamen, og meget gerne en ph.d.-grad.
 • Du har undervisningserfaring inden for ansøgte område
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har indsigt i nyere forskning internationalt med fokus på læreruddannelse og folkeskole
 • Du kan anvende digitale værktøjer i din undervisning
 • Kendskab til fjernundervisning er en fordel
 • Du kan varetage store dele af fagenes kompetencer, viden og færdigheder
 • Du har et kendskab til den grønlandske folkeskole og til den grønlandske og/eller danske læreruddannelse og du kan skabe en kobling mellem teori og praksis i arbejdet med at professionsrette læreruddannelsens praksisforankring.
 • Du har indsigt i nyere faglig og fagdidaktisk forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet.

Kontakt/information:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutleder Britta Lohmann på tlf. + 299 385702. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure.

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.

Om ansættelse:

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.

Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

 • Ilisimatusarfik består af 4 institutter:   Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik. 

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Employer Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

Aften- og weekendmedarbejder til Det Røde Kollegie

Er du energisk og udadvendt, og har du flair for det medmenneskelige arbejde med unge mennesker mellem 15 og 25, så er det måske dig, vi søger til aften- og weekendarbejde på Det Røde Kollegie ved GUX i Nuuk i 15-25 timer om ugen.

Company Logo
AC-fuldmægtig/Specialkonsulent til Miljø- og Beredskabsafdelingen

AC-fuldmægtig/specialkonsulent til Miljø- og Beredskabsafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Miljø- og Beredskabsafdelingen søger en dygtig og engageret kollega – gerne med erfaring inden for miljø og bæredygtighed og med gode generalistegenskaber.

Company Logo
UNDERVISER og tovholder til Rådgivningsuddannelserne ved PI/SPS i Ilulissat

Vi søger en underviser til det socialfaglige og socialretlige fagområde, som også skal være tovholder for de to modulopbyggede efteruddannelsesforløb: Erhvervsuddannelsen til Rådgivningsassistent og Akademiuddannelse til Rådgiver i Socialt Arbejde. Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser, som udover at brænde for det socialfaglige, er en god kollega, der møder...

Company Logo
Koordinator til Departement for Sundhed

Er du dygtig til at skabe struktur og overblik, og vil du gerne være en del af teamet under Departement for Sundhed i Ledelsessekretariatet? Så er du måske den nye koordinator. Vi søger en ambitiøs og imødekommende kollega til vores ledelsessekretariat, som har erfaring med understøttelse af ledelse og er...

Company Logo
Oversætter med flair for koordination og samarbejde

Vi søger en dygtig oversætter og sprogkonsulent til vores ledelsessekretariatsafdeling. Det er vigtigt, at du har sans for detaljen, og at du udover at oversætte og tolke, bidrager til den samlede tolke-koordinationsindsats som en del af teamet.

Company Logo

Show more...

Job Title

Studieadjunkt/- lektor, adjunkt eller lektor i kunst/arkitektur samt håndværk og design

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 24, 2023

Contact Person

Britta Lohmann

+299 38 57 02

Job category

Sales and communication /
Design and form

Available jobs in the same field

Fagchef for Fritid og Kultur

Fagchef for Fritid og KulturForvaltning for Børn og Skole søger en garvet leder med viden, erfaring og interesse for Fritids- og Kulturområdet. Forval...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...