Turisme-Uddannelseschef

Attention needed

pages.job.expired_info

Campus Kujalleq i Qaqortoq søger uddannelseschef til vores turismeafdeling. Turisme-uddannelseschefen har ansvaret for skolens turismeuddannelser og varetager den daglige ledelse af ca. 10 undervisere fordelt på Serviceøkonom-, Arktisk Guide- og Adventure Guide-uddannelserne.

Turisme-Uddannelseschef Campus Kujalleq i Qaqortoq søger uddannelseschef til vores turismeafdeling

Turisme- uddannelseschefen har ansvaret for skolens turismeuddannelser og varetager den daglige ledelse af ca. 10 undervisere fordelt på Serviceøkonom-, Arktisk Guide- og Adventure Guide- uddannelserne.

Serviceøkonomuddannelsen er en 2½ årige kort videregående uddannelse, medens guideuddannelserne er korte erhvervsuddannelser, begge på knapt 6 måneder.

Udover turismeuddannelserne har Campus Kujalleq en kursusafdeling, som udbyder turisme, guide – og guideinstruktørkurser over hele Grønland. Turismeuddannelseschefen skal derfor have et tæt samarbejde med skolens kursusafdeling og være med til at udarbejde kurser, der dækker turismebranchens og samfundets behov indenfor dette område.

Du skal være med til at skabe en velfungerende skole og uddannelser, samt medvirke til dynamik og udvikling på området.

Uddannelsesmæssigt skal du have en relevant kandidatgrad, samt relevant undervisningserfaring, brancheerfaring og ledelseserfaring.

En del af vores turismeuddannelser foregår rundt i landet og som uddannelseschef for afdelingen skal du derfor forvente at have mange rejsedage.

  • Det er derfor vigtigt at du: har et indgående kendskab til turistbranchen i Grønland og Arktis.
  • samarbejder med forstander og souschef om skolens drift, både overordnet og dagligt.
  • samarbejder med kursusområdelederen om udvikling af turismekurser målrettet branchens behov i hele Grønland.
  • interesserer dig for uddannelsespolitik og har lyst og evne til at udvikle turismeuddannelserne.
  • har indsigt i Hospitality – og turismeuddannelsesområdet
  • har ledelsesmæssig erfaring
  • har undervisningserfaring indenfor turismerelaterede fag.
  • er åben, lyttende og interesseret i dine kollegers og ansattes arbejdsforhold
  • er åben, lyttende og interesseret i dine elevers og studerendes studieforhold
  • er struktureret og har overblik – og samtidig evne til at leve i og med en foranderlig hverdag.

Om skolen

Campus Kujalleq i Qaqortoq har tre hovedafdelinger: GUX med 5 studieretninger, en erhvervsuddannelsesafdeling med uddannelser indenfor butik – og kontordrift, samt KVU-turismeafdelingen med Serviceøkonom-, Arktisk Guide og Adventure Guide uddannelser.

Campus Kujalleq har ca. 50 undervisere og 30 øvrigt personale og i alt ca. 300 årselever

De fleste af vores elever kommer fra hele Grønland, så derfor har vi en meget stor kollegieafdeling.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 53.835,29 og årligt Kr. 646.024,00.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Der ydes fri tiltrædelses- og efter mindst tre års ansættelse fratrædelsesrejse ifølge gældende regler.

Yderligere oplysninger hos forstander Stinus Silassen, e-mail ss@cak.gl

Yderligere oplysninger om skolen på cak.gl

Ansøgningsfrist  22 november 2023.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Employer Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

Aften- og weekendmedarbejder til Det Røde Kollegie

Er du energisk og udadvendt, og har du flair for det medmenneskelige arbejde med unge mennesker mellem 15 og 25, så er det måske dig, vi søger til aften- og weekendarbejde på Det Røde Kollegie ved GUX i Nuuk i 15-25 timer om ugen.

Company Logo
AC-fuldmægtig/Specialkonsulent til Miljø- og Beredskabsafdelingen

AC-fuldmægtig/specialkonsulent til Miljø- og Beredskabsafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Miljø- og Beredskabsafdelingen søger en dygtig og engageret kollega – gerne med erfaring inden for miljø og bæredygtighed og med gode generalistegenskaber.

Company Logo
UNDERVISER og tovholder til Rådgivningsuddannelserne ved PI/SPS i Ilulissat

Vi søger en underviser til det socialfaglige og socialretlige fagområde, som også skal være tovholder for de to modulopbyggede efteruddannelsesforløb: Erhvervsuddannelsen til Rådgivningsassistent og Akademiuddannelse til Rådgiver i Socialt Arbejde. Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser, som udover at brænde for det socialfaglige, er en god kollega, der møder...

Company Logo
Koordinator til Departement for Sundhed

Er du dygtig til at skabe struktur og overblik, og vil du gerne være en del af teamet under Departement for Sundhed i Ledelsessekretariatet? Så er du måske den nye koordinator. Vi søger en ambitiøs og imødekommende kollega til vores ledelsessekretariat, som har erfaring med understøttelse af ledelse og er...

Company Logo
Oversætter med flair for koordination og samarbejde

Vi søger en dygtig oversætter og sprogkonsulent til vores ledelsessekretariatsafdeling. Det er vigtigt, at du har sans for detaljen, og at du udover at oversætte og tolke, bidrager til den samlede tolke-koordinationsindsats som en del af teamet.

Company Logo

Show more...

Job Title

Turisme-Uddannelseschef

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 22, 2023

Contact Person

Susanne Høegh

+45

Job category

Office and finance /
Public administration

Available jobs in the same field

Jurist

Fælleskommunale økonomFælleskommunale samarbejde søges en JuristJurist i det Fælleskommunale Samarbejde på overenskomstvilkår, med kontor i valgfri ko...

Read More

Overassistent til Avatangiisinut Ingerlatsivik i Qaqortoq

Ved Kommune Kujalleq, Avatangiisinut Ingerlatsivik er en stilling som fuldmægtig i Qaqortoq ledig til besættelse den 01. Januar 2023 eller efter nærme...

Read More

Afdelingsleder til Affaldscenteret i Nuuk

Sermersooq Kommuneqarfik is seeking a department manager for the Waste Center in Nuuk with a focus on waste management. The department manager will be...

Read More

Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden i Forvaltning for Anlæg og Miljø

Sermersooq Kommune søger en dygtig og dedikeret Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden / Forvaltning for Anlæg og Miljø. Stillingen indebærer håndtering...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...