Background image for Grønlands arbejdsmiljølov har gennemgået væsentlige forandringer

Grønlands arbejdsmiljølov har gennemgået væsentlige forandringer

Del på:

Fra den 1. juli 2023 indføres der betydelige ændringer i Grønlands arbejdsmiljølov. Denne justering af lovgivningen sikrer, at arbejdsmiljøloven nu er mere i tråd med det hurtigt udviklende arbejdsmiljølandskab.

Disse lovændringer har indvirkning på flere nøgleområder, som vi vil gennemgå mere detaljeret:

Samarbejde om sundhed og sikkerhed: En række terminologiske ændringer vil finde sted i loven, som direkte påvirker samarbejdet om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Eksempelvis vil det tidligere begreb sikkerhedsorganisation (SIO) nu blive erstattet af arbejdsmiljøorganisation (AMO). Dette vil have konkrete virkninger for virksomheder af forskellig størrelse:

  • Virksomheder med mellem 0 og 9 ansatte behøver ikke etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).
  • Mellemstore virksomheder med mellem 10 og 34 ansatte er nu påkrævet at etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO) på et enkelt niveau, der håndterer både daglige og overordnede opgaver i forbindelse med sikkerhed og sundhed.
  • Store virksomheder med 35 eller flere ansatte skal nu etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO) på to niveauer - et gruppeniveau og et udvalgsniveau.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse: Lovændringen introducerer et nyt krav om en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet i virksomheder, uanset om de har en arbejdsmiljøorganisation (AMO) eller ej. Det er også vigtigt at bemærke, at virksomheder skal sikre, at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har mulighed for at koordinere deres samarbejde inden for arbejdstiden.

Arbejdspladsvurdering (APV): Loven vil nu klart specificere, at virksomhedernes APV også skal overveje, hvordan løsningsforslag til arbejdsmiljøproblemer kan formuleres, således at de sikrer en forebyggende tilgang.

Ændringer i bødeniveau ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder: Med de nye ændringer vil overtrædelse af loven under skærpede omstændigheder nu medføre en forhøjelse af bøden med 10.000 kr., mens overtrædelser under særligt skærpende omstændigheder vil medføre en bødeforhøjelse på 20.000 kr. pr. skærpende omstændighed.

Yderligere pligter for arbejdsgivere: Der vil være yderligere forpligtelser for arbejdsgivere, især med hensyn til deres bidrag til effektiviteten af bygherrens planlægning, afgrænsning og koordination. For selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte vil dette inkludere at give bygherren de nødvendige oplysninger, som er nødvendige for at planlægge og koordinere arbejdet på byggepladsen.

Ophævelse af krav om tilsynsbog: Kravet om at holde en tilsynsbog for at dokumentere besøg og afgørelser fra Arbejdstilsynet er nu ophævet. Arbejdsgivere skal dog stadig dokumentere eventuelle fravigelser fra hvileperiode- og fridøgnsreglerne skriftligt.

Ændringer i bekendtgørelser som følge af lovændringer: Endelig vil der blive gennemført justeringer i flere bekendtgørelser for at sikre deres overensstemmelse med de nye lovændringer. Det er værd at bemærke, at disse ændringer i bekendtgørelserne ikke vil medføre yderligere krav til virksomheder ud over de allerede nævnte ændringer.

De nye ændringer i Grønlands arbejdsmiljølov har betydelige konsekvenser for virksomheder og arbejdsgivere, som alle skal være opmærksomme på for at sikre overholdelse af lovgivningen. Denne artikel giver et overblik over disse vigtige ændringer, men for en fuldstændig forståelse anbefales det at læse selve loven og eventuelt søge juridisk rådgivning.

By HireMe.gl

22 / 07 / 2023

Læs også

Background mountains

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bliv en del af fremtidens arbejdsmarked og skil dig ud fra mængden ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på hireme.gl. Vi sørger for at holde dig opdateret om de mest spændende jobåbninger og hjælpe dig med at finde dit drømmejob før andre kandidater får chancen.

...