Sundhedsassistent

Attention needed

pages.job.expired_info

Sundhedsassistent til Neriusaaq. Neriusaaq er et plejehjem med smukke stuer og dejlige værelser. Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø uden institutionspræg i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboere og deres pårørende. Opgaver og ansvarsområder inkluderer grundlæggende pleje-omsorgsopgaver, støtte til beboeraktiviteter, medicindosering, undervisning af elever og medhjælpere, information/kommunikation mellem beboere og pårørende samt kvalitetssikring af pleje og omsorgsaktiviteter inden for eget kompetenceområde.

Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008, med smukke stuer og dejlige værelser. Huset er inddelt i 6 afsnit med fælles stue og eget the-køkken i hvert afsnit. Personalet samarbejdes på tværs af alle afsnit.Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø uden institutionspræg i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboere og deres pårørende.

Vi har 44 beboere med forskellige behov for pleje og omsorg hele døgnet.

Her er fokus på værdighed, nærvær og det gode hverdagsliv for den enkelte beboer med fælles værdier og mål, som skal sikre kontinuerlig udvikling i hjemmet.

Opgaver og ansvarsområder er følgende:

·Grundlæggende pleje-omsorgsopgaver og praktisk bistand.

·Støtte til beboer aktiviteter

·Medicin dosering

·Undervisning af elever og medhjælpere

·Information / kommunikation mellem beboere og pårørende

·Kvalitetssikring af pleje, omsorgsaktiviteterne indenfor eget kompetenceområde

Kvalifikationer:

·Du er uddannet som sundhedsassistent

·Du er god til at igangsætte og motivere

·Du er omstillingsparat

·Gerne grønlandsksproget, eller du er dobbeltsproget såsom grønlandsk og dansk.

Vi tilbyder

Du vil derudover møde erfarne kolleger, der bidrager til høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Gratis fitness.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster mellem Naalakkersuisut og PK.

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Tiltrædelse pr. 1. december 2023, eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Forstander i Neriusaaq Anne Lyberth, telefon (+299) 81 70 11, mail: anls@qeqqata.gl eller souschef Malu Karlsen, telefon (+299) 81 70 11, mail: maka@qeqqata.gl

Ansøgning bilagt med kopi af eksamensbeviser, CV, udtalelser og referencer medsendes

Ansøgningsfrist: 28. november 2023

Søg denne stilling

Contact Details

Qeqqata Kommunia

Makkorsip Aqquserna 2

3911 Sisimiut , Grønland

Email: Anls@qeqqata.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Pædagog til Forskole børnehave Angaju i Maniitsoq

Institutionen er normeret til 40 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 3 stuer. De 7 Principper. Kvalifikationer: Der søges stabil person med anerkendende tilgang til arbejdsmetoder. Ansvarsbevidst. Statusopfølgning og kompetenceudvikling af børn. Konstruktivt forældresamarbejde, som således bidrager til pædagogisk opdragelse og opretholde lovkrav. Samarbejdsvillig. Lægges vægt på en...

Company Logo
Personale til Integreret daginstitution Uiaq i Sisimiut

Personale til Integreret daginstitution Uiaq i Sisimiut. Med plads til 64 børn fra 0 år. Vuggestue med plads til 24 børn fra ½-3 år. Børnehave 3-6 årige med plads til: 40, hvor de er aldersmæssigt fordelt mellem fire stuer.

Company Logo
Stabschef

Vi ønsker, at stabschefen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation og kan bl.a. arbejde med projektledelse.

Company Logo
Socialrådgiver til Ældre- og Handicapområdet i Sisimiut

Socialrådgiver/sagsbehandlerens primært opgaver vil være at varetage børn og unge sager, yde råd og vejledning, etablere hjælpeforanstaltninger og udredninger i henhold til den gældende lovgivning. I Handicapafdelingen vil socialrådgiverens primært opgaver vil være at varetage børn med handicap sager, yde råd og vejledning, etablere hjælpeforanstaltninger i henhold til den gældende...

Company Logo
Musiklærer

Musiklærer til Musikskolen Serravik i Sisimiut. Serravik hører under Qeqqata kommunia og tilbyder musikundervisning for børn og unge. Serravik skal desuden fremover drive den almene fritidsundervisning. Serravik er netop flyttet i helt nybyggede lokaler i forbindelse med byens kulturhus og bibliotek. Skolen er en levende og dynamisk arbejdsplads med masser...

Company Logo

Show more...

Job Title

Sundhedsassistent

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

28. nov 2023

Contact Person

Anne Lyberth
Anls@qeqqata.gl
(+299) 81 70 11

Job category

Inunnik isumaginninneq /
Care and solicitude

Available jobs in the same field

Sundhedsassistent

Sundhedsassistent til Tasiilaq sygehus. Vi søger en sundhedsassistent til vores sengeafdeling på Tasiilaq sygehus. Du vil arbejde med forskellige pati...

Misissoruk

Sundhedsassistent

Ledig stilling som sundhedsassistent i Narsaq. Vi kommer til at mangle to sundhedsassistenter til en fast stilling eller i et minimum 3 måneders vikar...

Misissoruk

Visitator til ældreområdets visitation

Ældreområdet søger en dygtig og engageret visitator til ældreområdet, med tiltrædelse snarest muligt. Som en del af visitationen får du en spændende h...

Misissoruk

Tolk og Administrativ medarbejder for sundhedsplejen i Regionssygehuset i Qaqortoq

Tolk og koordinator ved Qaqortoq regionssygehus i region kujataa søges fra den 15 december eller efter aftale. Regionssygehuset i Qaqortoq søger en to...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...