Studievejleder/underviser

Attention needed

pages.job.expired_info

Grønlands Maritime Center søger en studievejleder/underviser. Du vil være en del af fællesskabet på maritime erhvervsskole og være ansvarlig for vejledning og undervisning på erhvervsuddannelserne til faglært befaren skibsassistent EUD/EUX, fisker samt skipper. Du skal have indsigt i maritimeuddannelsen og erhvervsuddannelsessystemet samt være stærk i den administrative del. Sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk er nødvendige.

Grønlands Maritime Center søger en studievejleder/underviser Grønlands Maritime Center søger en studievejleder/underviser

Vil du være en del af fællesskabet på maritime erhvervsskole?

Får du energi af at undervise og lære unge mennesker at være gode ledere? Og vil du uddanne fremtidens skibsofficerer?

Så er det dig, vi leder efter!

Om jobbet

Som underviser og som studievejleder får du, sammen med vores lærepladsteam, ansvaret for vejledning på vores erhvervsuddannelse til faglært befaren skibsassistent EUD/EUX, fisker samt skipper. I samarbejde med læreteamet og instruktører, udarbejder du en plan for afvikling af praktikbesøg og den individuelle samt kollektive vejledning for skoleforløbene.

De fleste dage vil du enten arbejde alene, eventuelt skiftende på skolens afdelinger Paamiut & Nuuk, eller du vil arbejde sammen med skolens ledere og lærere. Du skal kunne navigere i en varieret hverdag, hvor du har ansvaret for at strukturere og udføre din vejledning i samarbejde med kollegaerne.

 • Udover vejledning på skolen skal du også undervise i følgende fag-emner: Maritimt engelsk
 • Grundfag (Dansk, matematik og fysik)
 • PC (Mircosoft programmer)

Vejledningen er primært korte og enkeltstående individuelle samtaler, hvor du som vejleder skal bruge din professionalisme til at gøre samtalen relevant og meningsfuld. Der vil også være vejledning forbundet med praktikbesøg, hvor det kan handle om at få styr på usikkerheder og eventuelt få løst opståede problemstillinger.

 • Om dig Du har indsigt i maritimeuddannelsen, i erhvervsuddannelsessystemet og fagligt kendskab til unge.
 • Du har et diplom i uddannelses- og erhvervsvejledning eller har lyst til at starte på én.
 • Du er stærk i den administrative del, har digitalt mindset og kender til vejledningssystemer. Du har meget gerne erhvervserfaring.
 • Har kompetencer til at lave individuel studie- og karrierevejledning, både på skolen og via lærepladsbesøg.
 • Stærk formidler og synes, det er fedt at stå foran én eller flere klasser, lærere, på uddannelsesmesser.
 • Har en god situationsfornemmelse og kan agere professionelt.
 • Sprogkundskaber i grønlandsk på modersmålsniveau, samt dansk og engelsk på højt niveau
 • Grundigt kendskab til grønlandske forhold og kendskab til relevant lovgivning i Grønland.

Om os

Vi tilbyder et job, hvor du:

Får et fleksibelt og udviklingsorienteret arbejdsfællesskab i vores lærepladsteam, hvor vi alle er engageret i vores faglighed og professionalisme. Du og vi bringer vores faglighed i spil, opdaterer vores viden sammen og eksperimenterer med nye muligheder og veje.

Udvikler din egen vejledningskompetence ved at se på din egen og kollegaers praksis gennem sparring og kollegial supervision. Du vil deltage i erfaringsudveksling og projektarbejde med kollegaer i hele landet.

Både arbejder som solist, hvor du selvstændigt planlægger, koordinerer og afvikler arbejdsopgaver - især vejledningsaktiviteter, men også arbejder i teams og som samarbejdspartner for interessenter.

Praktiske oplysninger

Der er en del transport forbundet med vejledning på skolen, lærepladsbesøg og PR-aktiviteter. Det er derfor en forudsætning for ansættelse en del rejseaktiviteter.

Stilling er placeret i Nuuk

Tiltrædelsesdato: seneste 15.januar 2024 eller efter aftale

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Contact Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

Ledelsesudviklingskonsulent, barselsvikar

Vil du arbejde i en spændende afdeling med tværgående ledelse, kompetence- og organisationsudvikling? Brænder du for at arbejde med udvikling af kompetencer blandt medarbejdere, ledere og organisationsudvikling? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Company Logo
Afdelingsleder

Ivaaraq søger en afdelingsleder til en døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps. Stillingen kræver erfaring med ledelse og arbejde med multihandicappede børn/voksne. Ansøgningsfrist er den 11. december 2023.

Company Logo
Socialpædagogisk Seminarium søger pedel

Socialpædagogisk Seminarium søger en pedel pr.01.01.2024. Opgaverne inkluderer almindeligt service- og pedelarbejde, håndværksmæssig indsigt er en fordel. Erfaring med pædagogik og samarbejde med unge under uddannelse er ønsket. Skiftende arbejdstider og kørekort er påkrævet.

Company Logo
Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år.

Company Logo
AC-Fuldmægtig til døgnområdet

Socialstyrelsen søger en AC-Fuldmægtig til døgnområdet. Du vil blive en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Dine primære opgaver som AC-fuldmægtig vil være udarbejdelse af skriftlige opgaver, fra procedure til skriftlige svar omkring afdelingen.

Company Logo

Show more...

Job Title

Studievejleder/underviser

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

25. nov 2023

Contact Person

Bent R. Olesen

+299 34 87 87

Job category

Ilinniartitsineq /
Pedagogue

Available jobs in the same field

Pædagoger

Meeqqat Illuat søger pædagoger. Søger du nye udfordringer, er du indstillet på at arbejde i et meget struktureret miljø med 18 primært behandlings kræ...

Misissoruk

Konsulent vikar for Specialundervisning i Maniitsoq

Konsulent vikar for Specialundervisning i Maniitsoq Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 1...

Misissoruk

Pædagog

Daginstitutionen ”Aqqalu” søger 2 uddannet pædagog til vuggestuen. Kommende pædagog kan starte 01. januar 2024 eller efter nærmere aftale. Ansøgning m...

Misissoruk

Uddannelsesvejleder

Majoriaq Qaqortoq søger en dygtig og engageret uddannelsesvejleder pr. 01. januar 2024 eller efter aftale. Uddannelsesvejlederens primære opgaver vil...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...