Leder søges til børnehave Mike Paamiut

Leder søges til børnehave Mike i Paamiut. Børnehaven har fokus på faglig udvikling, skabelse af gode rammer for børnenes udvikling, læring og trivsel samt forberedelse til skolen. Vi søger en leder med erfaring inden for ledelse og dagtilbudsområdet, der kan introducere nye pædagogiske arbejdsmetoder og sikre en forsvarlig og tryg atmosfære for børn, forældre og personale.

Er du den der kan skabe nærvær, stabilitet og sætte retning og udviklingsorienteret og har blik for de lærende fællesskaber?

Så er du den leder , vi søger i børnehaven Mike .

Børnehaven Mike er den eneste børnehave i Paamiut og vi arbejder på at højne faglighed i institutionen. Du vil få 11 kolleger som er åben for udvikling, 51 børnehave børn fra 3 til 6 år, som er fordelt på 3 stuer, og har til dagligt mandag til fredag åbent fra kl.06:45 til 16:30

Vi er en børnehave der vægter faglig udvikling og har fokus på at skabe gode rammer og forudsætninger for børnenes udvikling, læring og trivsel.

Børns krop og bevægelse er et vigtigt fundament for den øvrige, almene udvikling hos os , samt benyttelse af vores flotte natur , og har aktiviteter med kultur før og nu , og gøre børnene skoleklar og god overgang fra børnehaven til skolen i tæt tværfagligsamarbejde med pædagogisk konsulent, rådgivningslærer og lederen fra skolepasning

Fælles for os medarbejdere er kendetegnet , at vi elsker arbejdet med børn, og vægter vores værdier, som ude liv, tryghed, nærvær og glæde højt hverdag for alle børn og deres forældre

Forvaltningen for Børn og Skole har som målsætning at ville skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Det forventes, at du som leder har fokus på opnåelse af disse mål.

Vi forventer/ønsker at vores nye leder

 • har erfaring med ledelse og gerne fra dagtilbudsområdet
 • brænder for pædagogisk ledelse
 • overholdelse og opfølgning af Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, derudover arbejde ud fra politiske strategier og mål
 • er tydelig og synlig, og samtidig brænder for teamsamarbejde og faglig udvikling.
 • Introducere nye pædagogiske arbejdsmetoder og videreformidle det til personale og forældre.
 • går foran og inspirerer introducere nye pædagogiske arbejdsmetoder sine medarbejdere fagligt.
 • er lyttende og anerkendende.
 • har gode samarbejdsevner og kan bevare overblikket.
 • Sikre en forsvarlige og tryg for børn, forældre og personale
 • er en synlig og nærværende leder.
 • kan indgå i pædagogisk sparring og samarbejde med andre leder i daginstitutionerne
 • har kendskab til betjening af IT/computer
 • kan indgå i det administrative og økonomiske ledelsesarbejde.
 • Dagligt tæt samarbejde med souschef

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med medarbejdere, som er motiverende og engagerede.
 • En spændende stilling der kræver ansvar og fleksibilitet.
 • En mulighed for at lede det pædagogiske personale og samtidig arbejde direkte med børnene på de enkelte stuer.
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til humor og et godt grin.

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursus tilpasset dagtilbud og lederteam.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagchef Ane Marie Lynge Møller på tlf.nr. 36 73 25 eller e-mail anmm@sermersooq.gl.

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 6. Marts 2021 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1024-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Contact Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Anmm@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Lærer til Kulusumi Alivarpi

Til vores bygdeskole i Kulusuk, Kulusumi Alivarpi, søger vi en dygtig og engageret lærer med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale. Kulusumi Alivarpi er en skole med ca. 42 elever, 8 lærere samt en skoleleder. Vi underviser fra 1. til 9. klasse. I skoleåret 2023/24 vil eleverne være...

Company Logo
Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden i Forvaltning for Anlæg og Miljø

Sermersooq Kommune søger en dygtig og dedikeret Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden / Forvaltning for Anlæg og Miljø. Stillingen indebærer håndtering af ansøgninger om arealallokering primært til både, køretøjer uden nummerplader og containere, samt gennemførelse af inspektioner og kontrol af disse tildelte områder. Den ideelle kandidat bør have relevant uddannelse, gode kommunikationsevner...

Company Logo
Leder til Ældrekollektivet og hjemmehjælpen i Qeqertarsuatsiaat

Der søges en fællesleder til ældrekollektivet 'Utoqqallak' og hjemmeplejen i Qeqertarsuatsiaat, der kan tiltræde stillingen pr. 1 Januar 2024 eller efter nærmere aftale. Som leder har du til opgave, sammen med personalet, at servicere beboerne godt og drive arbejdspladsen på bedste vis efter gældende regler samt at sørge for at...

Company Logo
Fagchef for Fritid og Kultur

Fagchef for Fritid og KulturForvaltning for Børn og Skole søger en garvet leder med viden, erfaring og interesse for Fritids- og Kulturområdet. Forvaltning for Børn og Skole arbejder efter tydelige målsætninger og børnesyn og har fokus på et godt arbejdsmiljø med plads til humor, sparring, faglig udvikling og godt kollegialt...

Company Logo
Afdelingsleder til Affaldscenteret i Nuuk

Sermersooq Kommuneqarfik is seeking a department manager for the Waste Center in Nuuk with a focus on waste management. The department manager will be responsible for ensuring a close collaboration with the communal waste company ESANI A/S and the department's own environmental department. The Waste Center handles all waste management...

Company Logo

Show more...

Job Title

Leder søges til børnehave Mike Paamiut

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

30. nov 2023

Contact Person

Ane Marie Lynge Møller
Anmm@sermersooq.gl
36 73 25

Job category

Niuerneq aamma kiffartuussineq /
Childcare

Available jobs in the same field

Afdelingsleder søges til Børnehjemmet Sarliaq

Afdelingsleder søges til Børnehjemmet Sarliaq. Tiltrædelsesdato: 1. januar 2024 eller efter aftale. Har du evner og lyst til at være en del af et lede...

Misissoruk

Koordinator til Børnehuset BFC MI Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret koordinator til Børnehuset under BFC i MI Tasiilaq med tiltrædelse 01.01.2024 eller snarest dere...

Misissoruk

køkkenassistent/Ernæringsassistent

PaarsisorKommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engagere køkkenassistent/ernæringsassistent eller lignende, for børn og skoleafdelingen / Integre...

Misissoruk

Køkkenassistent

Køkkenassistent til integreret institution Sikkersoq. Normeringen er 3 medarbejdere til hver stue. Stillingen kræver en uddannelse som køkkenassistent...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...