Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Attention needed

pages.job.expired_info

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år.

Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat, er en stilling som Viceskoleinspektør ledig til besættelse pr. 1. januar 2024

Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år. Skolen har i alt 21 ansatte.

 • Du skal være med til at udvikle: Kostskoletilbuddet, i form af et tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde mellem skole og kostafdeling.
 • Et struktureret, elevcentreret og positivt udviklings- og læringsmiljø.
 • Synlig og dialogbaseret, anerkendende og tværfaglig ledelse.
 • Et velfungerende ledelsesteam.
 • En sikker og solid drift.
 • Et tæt og positivt forældresamarbejde samt
 • Et godt samarbejde med elevernes hjemkommuner og andre relevante samarbejdspartnere.

 • Vi forventer at Ado Lyngep Atuarfias Viceskoleinspektør: Har relevant specialpædagogisk indsigt og baggrund.
 • Er bevidst og tydelig i sit lederskab.
 • Arbejder aktivt for elevernes og personalets trivsel.
 • Har et positivt og udviklingsorienteret menneskesyn.
 • Gerne har en lederuddannelse, men dette er ikke et krav.

 • Vi kan tilbyde: Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • En engageret og fagligt dygtigt personalegruppe.
 • En tværfagligt orienteret organisationskultur.
 • Et positivt samarbejdsmiljø.
 • En masse dejlige og unikke børn.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Stillingen er indplaceret til Løntrin 33. Lønnen (-pension) i (Løntrin 33) udgør med faste løndele: 1. april 2023 kr. ca. 42.000 pr. md. og årligt ca. kr. 500.000.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og referencer mm., fremsendes senest den 11. December 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skoleinspektør Frantz Lundblad på tlf. +299 894870, mobil +299 539474 e-mail: frantz@attat.gl

Ansættelse pr. 1. Januar 2024 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 11. december 2023

 

Contact Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Email: Frantz@attat.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

11. dec 2023

Contact Person

Frantz Lundblad
Frantz@attat.gl
+299 89 48 70

Job category

Ilinniartitsineq /
Pedagogue

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...