GUX Nuuk søger undervisere

Attention needed

pages.job.expired_info

GUX Nuuk søger undervisere til ledige fuldtidsstillinger. Stillingen er tidsbegrænset indtil 30/06-23 men med mulighed for forlængelse. Vi søger lærere med engagement, overblik og en innovativ tilgang i dagligdagen. Vi tilbyder et skolemiljø præget af relationsdannelse, rummelighed og forpligtelse samt et fagligt miljø med eksperimenter og innovation.

GUX Nuuk søger undervisere På GUX Nuuk er der ledige fuldtidsstillinger til tiltrædelse 01/01-2024. Stillingen er tidsbegrænset indtil 30/06-23 men med mulighed for forlængelse. Kandidater med to eller flere fag foretrækkes, og følgende fag har særlig interesse, gerne i kombination med andre fag i gymnasiets fagrække: Dansk, filosofi og engelsk

Derudover er vi også interesseret i fagene: grønlandsk, kulturfag og mediefag. 

GUX Nuuk er Grønlands største gymnasium og har til det nye skoleår ca. 500 elever i 7 spor på de tre årgange, som undervises af ca. 55 lærere. På skolen er endvidere ansat ca. 15 PAM´ere. Vores elever har vidt forskellige faglige og sociale vilkår, men deler en fælles drøm at blive studenter.

Til skolen er tilknyttet flere kollegier, og rekrutteringsområdet strækker sig fra Tasiilaq i øst til Paamiut i sydvest, hvor langt de fleste elever dog kommer fra Nuuk. Vi arbejder på skolen med andetsprogspædagogik, kulturbaseret undervisning og omlagt skriftlighed, og sætter eleverne i centrum for skolens virke.

Vi søger lærere, hvor engagementet er drivkraften, og overblikket en nødvendighed, og hvor humoren og en innovativ tilgang i dagligdagen også er gode kort at have på hånden.

Vi forventer:

  •   At du er kandidat eller har uddannelse på tilsvarende niveau At du er indstillet på at deltage aktivt i pædagogisk og skolerelateret udviklingsarbejde
  • At du er indstillet på tæt samarbejde og åben dialog med kolleger og ledelse, hvor vi fokuserer på at handle konkret på de daglige udfordringer
  • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller kolleger
  • At du er indstillet på at din undervisning skal være elevaktiverende, varieret og medinddragende
  • Det vil være en fordel at have pædagogikum og undervisningserfaring, men det er ingen betingelse.
  • Vi tilbyder: Et skolemiljø, hvor dagligdagen med eleverne er præget af relationsdannelse, rummelighed og forpligtelse
  • Et fagligt miljø, hvor der er rum til eksperimenter og innovation Mulighed for at tage pædagogikum med vejledning fra erfarne kursusledere og vejledere
  • En skole i fortsat faglig udvikling og med et stærkt kollegialt fællesskab Et fagligt miljø med arbejdspladser til alle, hvor der er ikke er langt til rådgivning, sparring og vejledning hos kolleger og ledelse

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Procedure

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Uddannelsesleder Tine Skindhøj på telefon:

+299 585797 eller rektor Hanne Larsen på telefon: +299 363396.

Ansøgningerne behandles løbende, ligesom samtaler med udvalgte ansøgere afholdes løbende.

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer igennem portalen senest torsdag den 23. november 2023 klokken 12.00.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Contact Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

GUX Nuuk søger undervisere

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

23. nov 2023

Contact Person

Tine Skindhøj

+299 585797

Job category

Ilinniartitsineq /
Pedagogue

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...