Beredskabsplanlægger

Attention needed

pages.job.expired_info

Brandvæsnet søger en beredskabsplanlægger til brandstationen i Nuuk. Du vil være en vigtig samarbejdspartner for nationale myndigheder og myndighederne i Rigsfællesskabet. Vi tilbyder en flad ledelsesstruktur og selvstændigt ansvar. Erfaring med projektledelse, beredskabsplanlægning og budskabsformidling er nødvendig. Kendskab til grønlandsk, dansk og engelsk er en fordel. Sikkerhedsgodkendelse er påkrævet.

Kommuneqarfik Sermersooq er i en rivende udvikling og i beredskabet følger vi med. Derfor opprioriterer vi vores lovpligtige opgaveløsning og søger en fastansat beredskabsplanlægger til brandstationen her i Nuuk.

Ud over at være hovedstadskommune, er vi også landets største kommune, der spreder sig over et geografisk stort område. Med en stor tilflytning til Nuuk, en stigende krydstogtsturisme og åbningen af ny atlantlufthavn, stiller det helt naturligt, større krav til beredskabets og kommunens planlægning for ”fortsat drift”.

Beredskabets fokus, er at skabe rammerne for, at den kommunale organisation kan varetage den fortsatte drift, når den rammes af en utilsigtet hændelse.

Som beredskabet i hovedstadskommunen, er vi en væsentlig samarbejdspartner til de nationale myndigheder samt myndighederne i Rigsfællesskabet. Derfor vil du få en stor berøringsflade på tværs af forskellige organisationer. 

Vi kan tilbyde dig en flad ledelsesstruktur, et selvstændigt ansvar og masser af indflydelse på din hverdag. Vi tror ikke på formelle ledelsesstrukturer, men på selvledelse.

Vi forventer du har erfaring med:

·Projektledelse

·Arbejde i stabe

·Budskabsformidling

·Beredskabsplanlægning/Plan for fortsat drift

·Udarbejdelse af action card

Ydermere forventer vi:

·At du har en analytisk tilgang

·At du bidrager til vores fælles udvikling

·Har et stort servicegen for vores kunder

·Kan sproget grønlandsk, dansk og engelsk, ikke et krav men en fordel

Du har en baggrund som KATRISK, uddannet i redningsberedskabet på ledelsesniveau eller har virket i en statslig beredskabsorganisation på min. mellemlederniveau/konsulent niveau.

Hvis du har kompetencer inden for området, vil det være muligt at indgå i det operative beredskab. Dette vil dog honoreres særskilt.

Sikkerhedsgodkendelse:

Der er til stillingen krav om, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Arbejdstid:

En fast stilling med 40 t. arbejdsuge. Der må forventes skæve arbejdstider eller ekstra timer, når jobbet kræver det.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Beredskabschef Jes D. Andersen, tlf. +299 54 09 66 eller e-mail: jdan@sermersooq

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til AK-overenskomst eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der er 3 måneders prøvetid ved ansættelsen.

Stillingen er en foreløbig 2 årig ansættelse.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1095-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Contact Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Jdan@sermersooq

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Beredskabsplanlægger

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

22. dec 2023

Contact Person

Beredskabschef Jes D. Andersen
Jdan@sermersooq
+299 54 09 66

Job category

Ingenerøritut ilisimasat aamma teknologi /
Management within engineering and technology

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...