Socialhjælper

Attention needed

pages.job.expired_info

Integreret daginstitution Paarsisoq søger 3 socialhjælpere. Paarsisoq er både en vuggestue og en børnehave placeret ved vejen til bydelen Radiofjeldet. Paarsisoq har plads til 90 børn...

Paarsisoq er både en vuggestue og en børnehave placeret ved vejen til bydelen Radiofjeldet.

Paarsisoq har plads til 90 børn, i vuggestuen er der tre stuer med hver plads til 12 børn, i Paarsisoq er børnenes inddeling i stuerne således; i to stuer er de yngste og mellemste samlede, og i den tredje stue trænes børn på ca. 2 år til flytning til børnehaven.

I børnehaven er der tre stuer med hver 18 børn, her er de yngste og mellemste samlet i to stuer, og en stue er forbeholdt børn, der skal til at starte i skolen.

Paarsisoq er placeret tæt på bycentrum, som blev ibrugtaget som børnehave i 1969, men senere kom der en tilbygning til vuggestuen.

Personalenormeringen er på 22; leder, stedfortræder, 4 afdelingsledere i pædagogstillinger, 6 barne/socialhjælpere, 6 medhjælpere, kok, en køkkenmedhjælp og en rengøringshjælp.

I børnehaven Paarsisoq tager arbejdet udgangspunkt i den gode børnehave, i Paarsisoq er vores værdi at sætte barnet i centrum, en sund sætte grænser, at kunne sætte klare og entydige beslutninger og det at kunne lytte til børns mening og ønsker.

I Paarsisoq lægger vi vægt på at vi sammen med alle brugere udvikler en sund børnehave. 

Vores værdier i Paarsisoq er:

 • Den anerkendende pædagogik
 • Bruge naturen som et pædagogisk redskab
 • At lære børnene respekt for forskellighed
 • At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.
 • En aktiv arbejdsplads.
 • Mulighed for deltagelse i kurser og uddannelse.
 • Engagerede forældre og søde børn.
 • God samarbejd på virksomhed og respekter personalerne hinanden

Daginstitutionsafdelingen tilbyder kurser der er tilpasset til institutioner og ledere.

Vi forventer:

 • At du er uddannet social hjælper
 • At du er initiativrig og kan tage ansvar
 • At du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde
 • At du er kreativ og kan lide at lave pædagogiske aktiviteter sammen med børnene.
 • At du er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre.
 • At du er stabil og har kendskab til omgivelserne.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Souschef Elisabeth Kreutzmann på tlf.nr. +299 67 62 eller e-mail elkr@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Contact Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Elkr@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Socialhjælper

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

30. jan 2024

Contact Person

Souschef Elisabeth Kreutzmann
Elkr@sermersooq.gl
+299 67 62

Job category

Niuerneq aamma kiffartuussineq /
Childcare

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...