Handicapsagsbehandler

Attention needed

pages.job.expired_info

Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger en handicap socialrådgiver/sagsbehandler med ansættelse snarest eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler for børn og unge med handicap.

Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger en handicap socialrådgiver/sagsbehandler med ansættelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler for børn og unge med handicap.

Arbejdstiden er fra mandag – fredag (40 timer om ugen).

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Sagsbehandling af børnesager, blandt andet journalisering af alle relevante oplysninger
 • Personrettet tilsyn jf. Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
 • Sagsbehandling samt råd og vejledning inden for handicapområdet
 • Arbejde ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes borgers behov
 • Udarbejde oplæg til blandt andet udvalget
 • Arbejde tværfagligt internt og eksternt med relevante samarbejdspartnere
 • Opfølgning og udarbejdelse af handleplaner
 • Samtaler med borgere
 • Indhentning af relevante oplysninger til relevante instanser afhængig af formålet og behovet
 • Udarbejdelse, revidering af handleplan og vurdering om de igangværende foranstaltninger fortsat er de rette for familien
 • Henvisning og visitering til relevante instanser afhængig af formålet og behov
 • Behandling af forskellige former for ansøgninger, herunder merudgifter, projekter, besøgsrejse, efterskoleophold, højskoleophold, ændring af anbringelse, hjemgivelse, efterværn m.m.
 • Foretage årligt tilsyn med anbragte børn og unge
 • Udarbejde støtteskrivelse til evt. psykiatri eller andre instanser.
 • Efterleve og anvende gældende regelsæt såvel som interne kompetenceplaner og retningslinjer
 • Deltage i sparringsmøder for at sikre ensartet faglig tilgang i det daglige arbejde
 • Bidrage til et respektfuldt og konstruktivt samarbejde i teamet, afdelingen og forvaltningen samt med eksterne samarbejdspartner

Vi forventer, at du:

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, eller inden for socialområdet, og har et bredt kendskab til sagsbehandling af børnesager, blandt andet i journalisering af relevante oplysninger efter samtaler, afholdelse af møder og ved modtagelse af forskellige former for skrivelse. Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer, at du er vant til at foretage forskellige former for samtaler, er tillidsvækkende, ikke tilbageholdende, og gerne har kendskab til forskellige former for samtaleteknikker med borgere, børn og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du har ambitioner og brænder for faget. Kan arbejde selvstændigt, og kan indgå i et team, hvor samarbejde er nøgleordet. Du skal være omstillingsparat, tilgængelig og psykisk robust, da dagene kan være noget uforudsigelige. Du vil blive en del af udviklingen af forvaltningen, hvor vi forventer, at du er løsningsorienteret og kan fremkomme med konstruktiv kritik.

Vi tilbyder dig:

 • Job i en dejlig afdeling med højt fagligt niveau
 • Glade og dygtige kollegaer
 • Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En spændende og åben arbejdsplads
 • Et alsidigt job med mange udfordringer

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Karen D. Jensen, tlf. +299 36 72 82 eller e-mail: kndj@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 996-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Contact Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Kndj@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Lærer til Kulusumi Alivarpi

Til vores bygdeskole i Kulusuk, Kulusumi Alivarpi, søger vi en dygtig og engageret lærer med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale. Kulusumi Alivarpi er en skole med ca. 42 elever, 8 lærere samt en skoleleder. Vi underviser fra 1. til 9. klasse. I skoleåret 2023/24 vil eleverne være...

Company Logo
Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden i Forvaltning for Anlæg og Miljø

Sermersooq Kommune søger en dygtig og dedikeret Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden / Forvaltning for Anlæg og Miljø. Stillingen indebærer håndtering af ansøgninger om arealallokering primært til både, køretøjer uden nummerplader og containere, samt gennemførelse af inspektioner og kontrol af disse tildelte områder. Den ideelle kandidat bør have relevant uddannelse, gode kommunikationsevner...

Company Logo
Leder til Ældrekollektivet og hjemmehjælpen i Qeqertarsuatsiaat

Der søges en fællesleder til ældrekollektivet 'Utoqqallak' og hjemmeplejen i Qeqertarsuatsiaat, der kan tiltræde stillingen pr. 1 Januar 2024 eller efter nærmere aftale. Som leder har du til opgave, sammen med personalet, at servicere beboerne godt og drive arbejdspladsen på bedste vis efter gældende regler samt at sørge for at...

Company Logo
Fagchef for Fritid og Kultur

Fagchef for Fritid og KulturForvaltning for Børn og Skole søger en garvet leder med viden, erfaring og interesse for Fritids- og Kulturområdet. Forvaltning for Børn og Skole arbejder efter tydelige målsætninger og børnesyn og har fokus på et godt arbejdsmiljø med plads til humor, sparring, faglig udvikling og godt kollegialt...

Company Logo
Afdelingsleder til Affaldscenteret i Nuuk

Sermersooq Kommuneqarfik is seeking a department manager for the Waste Center in Nuuk with a focus on waste management. The department manager will be responsible for ensuring a close collaboration with the communal waste company ESANI A/S and the department's own environmental department. The Waste Center handles all waste management...

Company Logo

Show more...

Job Title

Handicapsagsbehandler

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

24. nov 2023

Contact Person

Karen D. Jensen
Kndj@sermersooq.gl
+299 36 72 82

Job category

Inunnik isumaginninneq /
Social counselling

Available jobs in the same field

Socialrådgiver

Forvaltning for Børn og Familie søger socialrådgiver med ansættelse snarest. Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler - socialrådgiver inde...

Misissoruk

Socialrådgiver til Ældre- og Handicapområdet i Sisimiut

Socialrådgiver/sagsbehandlerens primært opgaver vil være at varetage børn og unge sager, yde råd og vejledning, etablere hjælpeforanstaltninger og udr...

Misissoruk

Socialrådgiver

Vil du være med til at øge trivsel, sammenholdet og fællesskabet blandt eleverne på Atuarfik Samuel Kleinschmidt og Nuussuup atuarfia – og dermed være...

Misissoruk

Samordner Narsaq Familierådslagning

Kommune Kujalleq søger 2 samordner til Narsaq. Metoden familierådslagning skal genstartes og indføres som en af de metoder der skal tages i brug, når...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...