Afdelingsleder

Attention needed

pages.job.expired_info

Kommune Qeqertalik søger en engageret, innovativ og udviklingsorienteret afdelingsleder i Sullissivik, med tiltrædelse pr. 1. december 2023 eller efter nærmere aftale.

HAR DU LYST TIL AT FORBEDRE SERVICERINGEN AF BORGERNE I EN SPÆNDENDE KOMMUNE I RIVENDE UDVIKLING? HAR DU ERFARING MED LEDELSE? OG HAR DU ERFARING MED AT HAVE MANGE OPGAVER I GANG? SÅ BLIV AFDELINGSLEDER I SULLISSIVIK

Kommune Qeqertalik søger en engageret, innovativ og udviklingsorienteret afdelingsleder i Sullissivik, med tiltrædelse pr. 1. december 2023 eller efter nærmere aftale.

Du vil komme til at arbejde med forskellige arbejdsområder i Inoqarfik Kangaatsiaq med INUA by chef som nærmeste foresatte.

Arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være:

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

·Borgernes henvendelser skal sikres at blive behandlet snarest muligt

·Daglig ledelse for Sullissivik inkl. Sullissiviit i bygder, rengøringsassistenter og pedellen i Kangaatsiaq, samt kontrol for rengøring af vakantboliger

·Være med til at udforme et nyt serviceringsteam

·Servicering af teknik og miljø arbejdsområde

·Servicering af arbejdsområdet for fiskeri, fangst og erhverv

·Kvalitetssikring af igangværende opgaver i Kommunen

·Og diverse arbejdsopgaver

·Hjælpe klienter, der skal have en ny MITid.

·Sagsbehandling af servicecenterets arbejdsopgaver, eksempelvis følgende opgaver:

  • Af og tilmelding vedr. institutioner samt lave en venteliste
  • tilmelding til CPR NR-register, flyttemeldinger, fødsels- og dødsregister osv.
  • og opgradering på baggrund af lovgrundlag.

·Alkoholbevillinger.

  • af meddelelser vedr. dag- og natrenovation.
  • til sagsbehandler såfremt henvendelsen ikke kan afhjælpes med www.sullissivik.gl
  • til diverse blanketter, ansøgning om A-bidrag, ansøgning om boligsikring, tilmelding til folkeregister.

·Sagsbehandling af regninger (ERP) gennem computeren

Kvalifikationer:

Kommunen ønsker en ansøger med faglige kvalifikationer:

·Uddannelse inden for HK eller lignende

·Erfaring på bogholderiområdet vil være en fordel

·Have gode samarbejdsevner, ansvarsfuld samt lyst til at servicere borgerne

·Stabil

·Lederuddannelse eller erfaring inden for ledelse

·God kontakt til borgere, medarbejdere og områdeledere

·Er villig til at lære nye arbejdsgange

·Bevare overblikket i pressede situationer

·Engageret på arbejde

·God kendskab til www.sullissivik.gl; kendskab til sagsbehandling af oplysninger fra hjemmesiden

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med mulighed for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i byens og kommunens udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med plads til initiativ og kreativitet.

Kommune Qeqertalik

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning vil ske iht. den for ansøger gældende overenskomst. 

Der er er ingen bolig til stilling.

Stilling ønskes besat efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til INUA by chef Jørgen Jeremiassen på e-mail: joje@qeqertalik.gl

Sidste ansøgningsfrist er fredag d. 22. november 2023.

Straffeattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Ansøgningsfrist: 22. november 2023

Søg denne stilling

Contact Details

Qeqertalik Kommune

Niels Egedes Plads 1

3950 Aasiaat , Grønland

Email: Joje@qeqertalik.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Forebyggelseskonsulent

Område for Timi Tarni i Aasiaat søger Forebyggelseskonsulent til at udarbejde handleplaner med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, koordinere og udføre oplysningsarbejde i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Primære opgaver inkluderer selvmordsforebyggelse samt forebyggelse af rusmiddelmisbrug og ludomani. Stillingen kræver relevant uddannelse og erfaring inden for forebyggelse og sundhedsfremme.

Company Logo
Områdeleder

Aasiaat - Inoqarfik søger en områdeleder Kommune Qeqertalik er en nyskabende kommune med udgangspunkt i befolkningens regionale, kulturelle og servicemæssige behov. Har du mod på at organisere funktionsområdet INOQARFIK? Har du lyst til at forbedre serviceringen af borgerne, har du erfaring med ledelse og trives du med at have mange...

Company Logo
Regnskab/ kontrol medarbejder

I Kommune Qeqertalik er en stilling som Regnskabs medarbejder ledig til besættelse pr. 2. januar 2024 eller efter nærmere aftale. Arbejdsopgaverne er: Kontrol og opfølgning af forskellige regnskabsområderIndgå i arbejde med at udarbejdelse af forretningsgangeRegnskabskontrol, herunder kontrol af bilag og afstemninger·Løbende optimering af regnskabs- og kontrolprocesser.·Udarbejdelse af ledelsesinformation og økonomiske...

Company Logo
Souschef

Qeqertarsuaq - Børnehave Kuluk søger en souschef Kommune Qeqertalik, Qeqertarsuaq, søger souschef for Børnehaven Kuluk med tiltrædelse pr. 01. januar 2024 eller efter aftale.

Company Logo
Afdelingsleder

Qasigiannguit - Alderdomshjemmet søger afdelingsleder til afdelingen for mere aktive beboere

Company Logo

Show more...

Job Title

Afdelingsleder

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

22. nov 2023

Contact Person

Jørgen Jeremiassen
Joje@qeqertalik.gl

Job category

Ingenerøritut ilisimasat aamma teknologi /
Management within engineering and technology

Available jobs in the same field

Stabschef

Vi ønsker, at stabschefen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation og kan bl.a. arbejde...

Misissoruk

Teamleder til Opkvalificering i Majoriaq Nuuk

Majoriaq Nuuk Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret teamleder til Majoriaq Nuuk Opkvalifisering med tiltrædelse snarest. Stillingen er...

Misissoruk

Beredskabsplanlægger

Brandvæsnet søger en beredskabsplanlægger til brandstationen i Nuuk. Du vil være en vigtig samarbejdspartner for nationale myndigheder og myndighedern...

Misissoruk

Kontorchef for HR-Udvikling i Formandens Departement

Formandens Departement søger en udviklingsorienteret kontorchef, der kan tage ansvaret for en bred opgaveportefølje i kontoret for HR Udvikling (HRU)....

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...