Socialassistent

Attention needed

pages.job.expired_info

Angerlarsimaffik Uulineq søger socialassistent personale. Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler pædagogisk personale til skiftende vagter. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til autisme og er tosproget. Der er gode muligheder for, at man kan være med til at præge udviklingen i afdelingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst.

Socialassistent Angerlarsimaffik Uulineq søger socialassistent personale.

Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler pædagogisk personale til skiftende vagter. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til autisme og er tosproget.

Der er gode muligheder for, at man kan være med til at præge udviklingen i afdelingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:

Socialassistent uddannelse.

Lyst til at arbejde inden for det specialpædagogiske område

Kendskab til PC på bruger niveau

Formidlingskompetence og kommunikationsevner

Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt

Kreativitet og evne til at se alternative løsninger

Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne

Overblik og omstillingsparathed

Evne til at samarbejde til flere sider

For yderligere information kan forstander Karen Larsen kontaktes på tlf. +299 342610 eller kkst@nanoq.gl. Souschef Lillian Lennert Frederiksen kontaktes på tlf. +299 342611 eller lilf@nanoq.gl

Tiltrædelse: 13. Oktober 2023 eller efter aftale

Ansøgningsfrist 1. December 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 42. Vi forbeholder os ret til at vurdere ansøgere løbende.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Contact Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Email: Kkst@nanoq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Ledelsesudviklingskonsulent, barselsvikar

Vil du arbejde i en spændende afdeling med tværgående ledelse, kompetence- og organisationsudvikling? Brænder du for at arbejde med udvikling af kompetencer blandt medarbejdere, ledere og organisationsudvikling? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Company Logo
Afdelingsleder

Ivaaraq søger en afdelingsleder til en døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps. Stillingen kræver erfaring med ledelse og arbejde med multihandicappede børn/voksne. Ansøgningsfrist er den 11. december 2023.

Company Logo
Socialpædagogisk Seminarium søger pedel

Socialpædagogisk Seminarium søger en pedel pr.01.01.2024. Opgaverne inkluderer almindeligt service- og pedelarbejde, håndværksmæssig indsigt er en fordel. Erfaring med pædagogik og samarbejde med unge under uddannelse er ønsket. Skiftende arbejdstider og kørekort er påkrævet.

Company Logo
Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år.

Company Logo
AC-Fuldmægtig til døgnområdet

Socialstyrelsen søger en AC-Fuldmægtig til døgnområdet. Du vil blive en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Dine primære opgaver som AC-fuldmægtig vil være udarbejdelse af skriftlige opgaver, fra procedure til skriftlige svar omkring afdelingen.

Company Logo

Show more...

Job Title

Socialassistent

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

1. dec 2023

Contact Person

Karen Larsen
Kkst@nanoq.gl
+299 342610

Job category

Inunnik isumaginninneq /
Social counselling

Available jobs in the same field

Socialrådgiver

Forvaltning for Børn og Familie søger socialrådgiver med ansættelse snarest. Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler - socialrådgiver inde...

Misissoruk

Familievejleder

Familievejleder søges til Qimarnguit Kommune Kujalleqs nyoprettede krisecenter i Narsaq. Du vil være ansat under Familiehus i Narsaq og have primært f...

Misissoruk

Controller

ControllerSocialforvaltning søger Controller til terapeutteamet Socialforvaltning i Kommune Kujalleq har en ledig stilling pr. 1. februar 2024 eller e...

Misissoruk

Afdelingsleder til Handicap og Socialpsykiatri

I Handicap og Socialpsykiatri søger vi en afdelingsleder, der ønsker at gøre en forskel i driften og udviklingen af vores boenheder, bokollektiver, st...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...