2 Pædagoger til Integreret daginstitution Nuniaffik

Attention needed

pages.job.expired_info

Integreret daginstitution Nuniaffik søger 2 pædagoger til at arbejde med børn i alderen 0-6 år. Du vil referere til Daginstitutionslederen og være ansvarlig for stueledelse og pædagogiske tiltag. Vi søger en fleksibel og ansvarsbevidst person med kendskab til pædagogik og gældende lovgivning. Ansøgningsfrist er den 30. november 2023.

Integreret daginstitution Nuniaffik er placeret på Adammip Aqq. 4A i den sydlige del af byen.

Der er plads til 62 børn mellem 0-6 år, som er fordelt i to afdelinger i 4 stuer. Personalenormeringen er på i alt 14,5, 12 ansatte i stuerne, rengøringsassistent, leder og en deltids køkkenmedarbejder.

Du vil referere til Daginstitutionslederen.

Kvalifikationer:

Du skal være medansvarlig til at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, endvidere arbejde ud fra Qeqqata Kommunia politiske visioner, personalepolitikken, børn- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger, som redegøres under Qeqqata Kommunias hjemmeside.

Vi har behov for:

·Kan arbejde stabilt

·Har vilje til vidensdeling

·Kan tage medansvar

·Imødekommende over for kollegaer og forældre

·Anerkendende for børnenes udviklingsstatus

Vi forventer:

At du har kendskab til pædagogik og gældende lovgivning og de 7 lærerige principper.

At du er fleksibel, menneskeligt og kan rumme forskellige holdninger, er betryggende og medansvarligt.

Arbejdspladsværdier:

·Ligestillet arbejdsmetoder

·Udnyttelse af kompetencer

·Videns deling

·Medansvarlighed

·Arbejde med udgangspunkt i børnenes status

·Tæt samarbejde med forældre

Arbejdspladsen:

Som pædagog har du primært ansvar for:

·Stueledelse

·Den ene skal arbejde i vuggestuen med børn fra 1½-3 år, og den anden skal arbejde i daginstitutionen med børn fra 4½-6 år.

·Når souschefen og afdelingslederen ikke er tilstedeværende, skal du varetage deres opgaver

·Bidrage til pædagogiske tiltag

Forudsætninger:

·Uddannet som pædagog

·Kendskab til den gode daginstitution

Vi kan tilbyde:

·Glade kollegaer, værdsætte ligestillet arbejdsgang, fleksibel over for ændringer. Vi er gode til at udnytte kompetencer.

·Adgang til gratis fitness

·20 minutters gåtur i grupper en gang om ugen.

Straffe- og Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK).

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Tiltrædelse 1. januar 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at kontakte lederen for daginstitutionen Nuniaffik Bodil Johansen, telefon (+299) 867111eller Daginstitutionschef Navarana Lennert, telefon (+299) 86 74 02

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer medsendes

Ansøgningsfrist: 30. november 2023

Søg denne stilling

Employer Details

Qeqqata Kommunia

Makkorsip Aqquserna 2

3911 Sisimiut , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

2 Pædagoger til Integreret daginstitution Nuniaffik

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 30, 2023

Contact Person

Bodil Johansen

(+299) 867111

Job category

Teaching /
Pedagogue

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...