Fritidsleder/forebyggelseskoordinator

Fritidsleder/forebyggelseskoordinator i Kangaamiut har en vigtig rolle i bygden og har ansvaret for museum, klub, kunstnerhuset Tupilak, fritidsundervisning og foreninger.

Fritidsleder/forebyggelseskoordinator i Kangaamiut har en vigtig rolle i bygden og har ansvaret for museum, klub, kunstnerhuset Tupilak, fritidsundervisning og foreninger.

Arbejds- og ansvarsopgaver vil primært være:

·Udvikling og implementering af forebyggende programmer og initiativer.

·Overordnet ansvar for ledelse og budget-ansvar samt tilsynsansvar for fritidsundervisning, fritids- og kulturtilbud i bygden.

·Samarbejde med lokale samfund og andre interessenter for at identificere behov og muligheder for forebyggelse.

·Tilsynsansvar for driftsaftaler i bygden vedr. kultur- og fritidsfaciliteter og aktiviteter.

·Overvågning og evaluering af effektiviteten af forebyggende programmer og initiativer.

·Rådgivning til foreninger i bygden.

·Rådgivning og træning til andre medarbejdere, frivillige og samfundspartnere om forebyggende strategier og praksis

·Markedsføring af kulturelle og idrætslige enheder.

·Udarbejdelse af rapporter og præsentationer til ledelsen, offentligheden og andre interessenter.

·Servicering af det politiske niveau på området.

Kvalifikationer og krav:

·Erfaring inden for forebyggelse, folkesundhed, socialt arbejde, uddannelse eller relaterede områder.

·Du arbejder med ledelse ud fra kommunens 5 værdier: Motivation, Medansvar, Fællesskab, Kompetenceudvikling og Dialog.

·Stærke kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt, på dansk og eventuelt grønlandsk.

·At kunne lide at arbejde i teams og være med til at udvikle sammen med andre, med fokus på tværfaglig kompetenceudvikling.

·Evne til at arbejde selvstændigt og som en del af et team.

·At være innovativ og nyde sammen med andre at udvikle pædagogisk stimulerende aktiviteter.

·Evne til at engagere og samarbejde med en bred vifte af interessenter.

·At have en åben ledelsesstil der indbyder til borgerinddragelse, frivillighed og medarbejdertrivsel.

·Erfaring med programudvikling og evaluering.

·Kendskab til det lokale samfund, dets kultur og udfordringer.

·Ad hoc opgaver i samarbejde med øvrige områder.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler.

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet. Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der anvises ikke bolig.  

Tiltrædelse 1. januar 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos fritidsinspektør Helge Heilmann på telefon (+299) 81 78 61 eller forebyggelseskonsulent Tina Nikodemussen, e-mail man.uddannelse@qeqqata.gl eller hehe@qeqqata.gl eller tink@qeqqata.gl

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal medsendes

Ansøgningsfrist: 7. december 2023

Søg denne stilling

Employer Details

Qeqqata Kommunia

Makkorsip Aqquserna 2

3911 Sisimiut , Grønland

Email: Hehe@qeqqata.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Pædagoger til Integreret daginstitution Naalu i Sisimiut

Du skal være medansvarlig til at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arbejde ud fra Qeqqata Kommunia politiske visioner, børn- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger, som redegøres under Qeqqata Kommunia hjemmeside.

Company Logo
Socialhjælper

2 Socialhjælpere til Meeraateqarfik ”Naalu” i Sisimiut. Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 56 børn, der er opdelt i 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 6:45 – 17:00. Arbejdsfordeling og ansvar af personalegruppen er i alt...

Company Logo
Pædagog til Forskole børnehave Angaju i Maniitsoq

Institutionen er normeret til 40 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 3 stuer. De 7 Principper. Kvalifikationer: Der søges stabil person med anerkendende tilgang til arbejdsmetoder. Ansvarsbevidst. Statusopfølgning og kompetenceudvikling af børn. Konstruktivt forældresamarbejde, som således bidrager til pædagogisk opdragelse og opretholde lovkrav. Samarbejdsvillig. Lægges vægt på en...

Company Logo
Personale til Integreret daginstitution Uiaq i Sisimiut

Personale til Integreret daginstitution Uiaq i Sisimiut. Med plads til 64 børn fra 0 år. Vuggestue med plads til 24 børn fra ½-3 år. Børnehave 3-6 årige med plads til: 40, hvor de er aldersmæssigt fordelt mellem fire stuer.

Company Logo
Stabschef

Vi ønsker, at stabschefen sikrer den tværgående og sammenhængende indsats i en fleksibel og borgerserviceorienteret organisation og kan bl.a. arbejde med projektledelse.

Company Logo

Show more...

Job Title

Fritidsleder/forebyggelseskoordinator

Job Type

Full Time

Application Deadline

Dec 7, 2023

Contact Person

Helge Heilmann
Hehe@qeqqata.gl
(+299) 81 78 61

Job category

Office and finance /
Public administration

Available jobs in the same field

Jurist

Fælleskommunale samarbejde søger en Jurist til det Fælleskommunale Samarbejde på overenskomstvilkår. Hovedformålet med stillingen er at koordinere det...

Read More

Jurist

Fælleskommunale økonomFælleskommunale samarbejde søges en JuristJurist i det Fælleskommunale Samarbejde på overenskomstvilkår, med kontor i valgfri ko...

Read More

Koordinator til Departement for Sundhed

Er du dygtig til at skabe struktur og overblik, og vil du gerne være en del af teamet under Departement for Sundhed i Ledelsessekretariatet? Så er du...

Read More

Jurist

Hovedformålet med stillingen er at koordinere det politisk/administrative samspil i det fælleskommunale samarbejde igennem indhentning af og kvalitets...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...