Vicedirektør/Økonomidirektør

Attention needed

pages.job.expired_info

Vi søger en ambitiøs og dynamisk vicedirektør/økonomidirektør med ansættelse pr. 01. januar 2024 eller nærmere aftale, der sammen med den øvrige ledelse, skal lede, videreføre og styrke de igangværende strategiske prioriteter og processer i kommunen.

Vicedirektør/økonomidirektør

Vi søger en ambitiøs og dynamisk vicedirektør/økonomidirektør med ansættelse pr. 01. januar 2024 eller nærmere aftale, der sammen med den øvrige ledelse, skal lede, videreføre og styrke de igangværende strategiske prioriteter og processer i kommunen. Stillingen refererer til kommunaldirektøren.

Den nye økonomidirektør får det overordnede ansvar for kommunens samlede økonomifunktioner, herunder regnskab, budget og finansiering, HR og løn, indkøb og forsikringsporteføljen, samt fremadrettede økonomiske analyser.

Til det politiske system er der følgende opgaver i stillingen:

 • Udarbejde strategiske tiltag på økonomi og HR/lønområdet
 • Udarbejde økonomisk status, regnskaber samt indstilling til budgetter og budgetrevisioner til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse
 • Udarbejde analyser, konsekvensberegninger og forecasts
 • Understøtte en effektiv styring af fagudvalgenes økonomistyring
 • Deltage som tilforordnet i økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder

Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:

 • Ansvarlig for især fremadrettede økonomiske analyser og styring af den kommunale økonomi
 • Ansvarlig for at kommunens kasse- og regnskabsregulativ følges og løbende opdateres
 • Udvikling og optimering af styringsværktøjer og organisering på økonomiområdet, både for centrale og decentrale enheder
 • At sikre en løbende arbejdskapital er til rådighed i forhold til budgettets behov, herunder varetage kontakten til finansieringskilder og lokale/nationale pengeinstitutter
 • Sikre kompetenceudvikling i forvaltningen
 • Sikre et effektivt og resultatorienteret samarbejde i egen forvaltning og tværfagligt i forhold til stillingens ansvarsområder
 • At udvikle og støtte organisationen til høj grad af selvstændighed indenfor de relevante fagområder

Den rette kandidat har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau - f.eks. cand.merc., cand.merc.aud. eller HD (R) - og mestrer gerne mindst tre sprog: Grønlandsk, dansk og engelsk.

Vi søger en økonomidirektør, der:

 • Har styr på sin økonomistyring og særligt likviditetsstyring
 • Er eksekveringsstærk, sikrer systematisk opfølgning i organisationen og får folk med sig
 • Har erfaring med kommunaløkonomisk styring
 • Har erfaring med kommunal forvaltning og politiske processer
 • Har stærke kommunikative evner
 • Har et godt netværk
 • Har et strategisk overblik, politisk tæft og som tør sige sin ærlige mening
 • Har sin moral og etik på plads, og kan stå imod når virkeligheden bliver kompliceret
 • Er en dygtig leder der inspirerer sine medarbejdere på alle niveauer

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen som økonomidirektør aflønnes på løntrin 39. Lønnen følger cheflønaftalerne for kommunerne. Stillingen kan eventuelt besættes på åremålsvilkår.

Hvis du har spørgsmål til stillingen af faglig karakter, er du velkommen til at kontakte Kommunaldirektør Tine Pars på tipa@kujalleq.gl eller +299 64 53 10

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i PDF-form. Skal være kommunen i hænde senest den 01. december 2023 via vores hjemmeside.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”

Ansøgningsfrist: 1. december 2023

Søg denne stilling

Employer Details

Kujalleq kommune

Anders Olsensvej

3920 Qaqortoq , Grønland

Email: Tipa@kujalleq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Vicedirektør/Økonomidirektør

Job Type

Full Time

Application Deadline

Dec 1, 2023

Contact Person

Kommunaldirektør Tine Pars
Tipa@kujalleq.gl
+299 64 53 10

Job category

Management and staff /
Financial management

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...