Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) søger en visionær og udviklingsorienteret Forstander.

Attention needed

pages.job.expired_info

Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) søger en visionær og udviklingsorienteret Forstander. Du vil være ansvarlig for institutionens daglige drift og udvikling, samt for pædagogisk og administrativ ledelse. Forstanderen vil bl.a. have ansvaret for udvikling af uddannelser, efteruddannelsesmuligheder, kvalitetssikring, økonomistyring, personaleledelse og rapportering til bestyrelsen. Forstanderen skal også øge interessen for uddannelse inden for det socialpædagogiske område og gøre arbejdet attraktivt.

Denne jobmulighed er en unik mulighed for dig, der ønsker at være frontfigur i institutionens daglige drift og sikre dets fortsatte udvikling i samarbejde med bestyrelsen og den daglig ledelse.

Du får således mulighed for at samarbejde med mange engagerede medarbejdere i at efterleve institutionens formål og bl.a. bidrage til, at gøre uddannelser inden for det socialpædagogiske område interessant og forsyne det grønlandske samfund med veluddannede personer inden for det socialpædagogiske område.

JobbetPI/SPS` opgave er uddannelse inden for det socialpædagogiske område på alle niveauer fra erhvervsuddannlese til videregående uddannelse. Derudover udbydes kurser og efter-/videreuddannelse målrettet ansatte i pædagogisk- og rådgivningsarbejde.

PI/SPS drives som en selvstændig offentlig institution med egen bestyrelse. Der er årligt op til 250 aktive studerende, og i alt 50 ansatte, hvoraf godt halvdelen er undervisere, mens resten er teknisk / administrativt personale.

Som Forstander varetager du det daglige ledelsesansvar og får det overordnede ansvar for at varetage den samlede pædagogiske og administrative ledelse af PI/SPS, hvis budget vedtages som en del af den samlede Finanslov. Forstander refererer til PI/SPS` bestyrelse.Som Forstander skal du derfor via din ledelse bl.a. sikre, at:

 • PI/SPS udvikles i retning af overordnede uddannelsespolitiske mål og strategier, herunder fortsat udvikling af tidssvarende uddannelser og efteruddannelsesmuligheder samt understøtte arbejdet med kvalitetssikring af alle uddannelser
 • Fortsat sammenhæng i uddannelsessystemet, så uddannelserne ved PI/SPS synligt kategoriseres i uddannelsessystemet i Grønland og er sammenlignelige med internationale uddannelser

For at efterleve dit ansvar bliver nogle af dine opgaver følgende:

 • Udarbejde oplæg til vision, mål, strategi og efterfølgende eksekvering samt opfølgning heraf
 • Dagligt tilsyn med drift, økonomistyring og beslutningstagning inden for godkendte budgetter
 • Forestå udarbejdelse af årsregnskab og årsrapport
 • Løbende rapportering og udarbejdelse af beslutningsoplæg til bestyrelsen
 • Tilrettelæggelse og afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Kontakt til Departementet om PI/SPS´ virke og dialog med eksterne interessenter.

Som overordnet personaleansvarlig for hele PI/SPS` pædagogiske, tekniske og adminstrative personale er du ansvarlig for rekruttering, udvikling og fastholdelse af kvalificeret personale, hvor et godt arbejdsmiljø og samarbejde i hele personalegruppen er afgørende.Som Forstander er du ligeledes ansvarlig for at øge interessen blandt unge til at søge uddannelse ved bl.a. at skabe gode studievilkår både hvad angår fysiske rammer og fremadrettet uddannelsesplanlægning. I sammenhæng hermed skal du medvirke til at gøre socialpædagogisk arbejde attraktivt.For at kunne lykkes bedst i rollen som Forstander vil du vedvarende fremme PI/SPS` interesser og synliggøre institutionen udadtil ved fortsat at:

 • Opdyrke og pleje gode partnerskaber i Grønland og Skandinavien
 • Deltage aktivt i samarbejdet med øvrige brancheskoler i Grønland
 • Være i dialog med omgivende samfund, kommunale og selvstyreejede institutioner m.fl., som har interesse i og et behov for faglærte inden for PI/SPS` uddannelsesområde
 • Deltage i arbejdsgrupper og generelt få indflydelse på uddannelsespolitiske mål og præge de lovgivningsmæssige rammer for PI/SPS` virke som uddannelsesinstitution

ProfilDen ideelle kandidat har erfaring med ledelse fra en lignende stilling. Vi forventer ligeledes, at du har en lang videregående uddannelse med relevans for stillingen. I forlængelse heraf forventer vi således, at du:

 • Er en tydelig og synlig leder, der formår at gå forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads
 • Er strategisk tænkende og udviklingsorienteret, og har erfaring med ledelse på et strategisk niveau samt erfaren i forhold til at omsætte beslutninger til operationelle strategier
 • Stiller krav til dine ledere og medarbejdere på en tillidsfuld måde, og evner at kommunikere komplekse problemstillinger både internt og eksternt
 • Er visionær, sætter klare mål og retning samt opfølgende
 • Er motiverende, sammensætter et stærkt team og evner at få ledere og medarbejdere til at følge dig
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Har gode menneskelige og samarbejdsmæssige egenskaber
 • Har politisk tæft og erfaring med bestyrelsesarbejde eller servicering af et bestyrelsesorgan
 • Har den nødvendige ballast til at kunne sikre en fortsat god drift og økonomi, herunder solid erfaring med budgetter, økonomistyring, kontrol og rapportering
 • Gerne har erfaring med arbejde i og med uddannelsessystem og undervisning
 • Gerne har kendskab til det pædagogiske og sociale område i Grønland
 • Har gode og relevante sproglige kompetencer – gerne grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har et solidt kendskab til det grønlandske samfund og kultur

Som menneske og leder kan du genkende dig selv som én, der:

 • Er en naturlig rollemodel for dine kollegaer og studerende samt en god ambassadør over for samarbejdspartnere og interessenter
 • Er robust og hviler solidt i dig selv
 • Bevarer roen og overblikket i pressede situationer
 • Behandler dine omgivelser ordentligt og respektfuldt
 • Inspirerer ved at være ambitiøs og handlekraftig og håndterer konflikter konstruktivt og sagligt
 • Repræsenterer ordentlighed og integritet i dine ledelsesmæssige beslutninger og kan skabe samspil i og på tværs af dine lederteams samt med relevante interessenter

Employer Details

Naalakkersuisut

Imaneq 4

3900 Nuuk , Grønland

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) søger en visionær og udviklingsorienteret Forstander.

Job Type

Full Time

Application Deadline

Jul 24, 2023

Job category

Management and staff /
Institution and school management

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...