Grønlandsk lærer

Attention needed

pages.job.expired_info

Majoriaq Nuuk søger en grønlandsk lærer til at undervise og motivere unge og voksne til at blive parate til at starte på en uddannelse. Du forventes at have kvalifikationer og kunne undervise i grønlandsk på FA-niveau. Planlægning af undervisning foregår i samarbejde med skolens øvrige undervisere og vejledere.

Majoriaq Nuuk søger en grønlandsk lærer til tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller efter nærmere aftale.

Majoriaq Nuuk er en virksomhed i udvikling. De seneste år har Majoriaq Nuuk lavet tiltag med at gøre sine kerneopgaver mere fleksible, men også for at imødekomme borgernes behov. Det er et sted, hvor de centrale kerneopgaver er at vejlede unge og voksne til at komme videre med deres uddannelse og eller aktivere borgeren til at få sig et erhverv. Da Majoriaq Nuuk er et arbejdssted for vejledning og har en opkvalificering for voksne, er det en stor fordel, at du er seminaruddannet lærer med speciale i grønlandsk og har erfaring eller uddannelse indenfor voksen undervisning.

Du kommer til at arbejde som lærer i Majoriaq, hvor din opgave er at undervise og motivere unge og voksne til at blive parate til at starte på en uddannelse.

Du forventes at have kvalifikationer og kunne undervise i følgende fag:

 • Grønlandsk

Undervisningsformen på Majoriaq er på FA-niveau (folkeskolens afgangsprøve). Desuden vil det være en fordel, at du har en interesse i at udføre projektorienteret undervisning, således at elever i Majoriaq oplever undervisningen som motiverende, meningsfuld og nærværende.

Planlægning af undervisning foregår i samarbejde med skolens øvrige undervisere og vejledere, hvor kravet er:

 • Faglighed
 • Selvstændighed
 • Struktureret
 • Samarbejdsorienteret
 • Innovativ
 • Har forståelse for mennesker med særlige behov

Vi forventer, at:

 • Du har en læreruddannelse.
 • Du har gode sprogkundskaber både mundtlig og skriftlig.
 • Du har undervisningserfaring for voksne og fra lignende stillinger
 • Du har gå-på-mod og har lyst til at sætte dit præg på skolens udvikling.
 • Du kan bruge IT på brugerniveau.
 • Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Centerleder Malik Skifte tlf. +299 366370 eller e-mail: mskf@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1038-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Employer Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Mskf@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Grønlandsk lærer

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 24, 2023

Contact Person

Malik Skifte
Mskf@sermersooq.gl
+299 366370

Job category

Teaching /
Teacher

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...