Pædagog

Attention needed

pages.job.expired_info

QivioqDaginstitution Integreret "Qivioq" søger en pædagog til integreret daginstitution "Qivioq" med tiltrædelse snarest eller efter aftale. Institutionen er normeret til 96 børn og er åben mellem kl. 7:00-17:00. Pædagogen skal være ansvarlig for forskellige planer og udvise respekt overfor forældre og kollegaer.

Daginstitution Integreret "Qivioq" søger en pædagog.

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret pædagog til integreret daginstitution ”Qivioq” med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Institution ”Qivioq” er en dagsinstitution for 0-6 årige.

Den er normeret til 96 børn. Disse er fordelt i 6 stuer.

Personalet på stuen: en pædagog, en socialhjælper og en medhjælper.

Derudover er der rengøringsassistent,1/2 rengøringsassistent ½ køkkenhjælper, køkkenassistent, leder: en støtteperson i børnehave og i vuggestuen hvis der er behov for det.

Daginstitution Integreret ”Qivioq” er åben mellem kl.: 7:00-17:00, den er placeret i Samuel Kleinschmidts vej i byen.

Pædagogen skal ansat som stue pædagog Qivioq's børnehave. Han/hun skal være ansvarlig for forskellige planer. "I henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen udarbejdelse planer og aktiviteter.

Forventninger til ansøgere:

·At du er uddannet pædagog eller lignende.

·Du skal være ansvarlig leder for 12 børn og medarbejdere i en stue.

·At du er kreativ

·At du udviser respekt overfor forældre og kollegaer. Og er imødekommende.

·At du er med på forandringer.

·At du kan bevare overblikket i en travle arbejdsplads.

·Pædagogiske redskaber: Pædagogisk idræt, 7 principper og at du har kendskab til Kammagiitta – Fri for Mobberi.

·At du er anerkendende.

·Respekterer mødetider.

Vi lægger desuden vægt på:

·Stabil, kvalitetsbevidst og sans for deltaljer

·Kan håndtere mange bolde uden at stresse

·Kan skrive og formulere sig mundtligt klart og tydeligt

·Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

·Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

·Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

·Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

·At du har lyst til at være med i udvikling, med udgangspunkt i barnets aktuelle status.

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Hansine Mathiassen, tlf. +299 36 68 00 eller e-mail: hanm@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem

Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1006-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Employer Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Hanm@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Pædagog

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 28, 2023

Contact Person

Hansine Mathiassen
Hanm@sermersooq.gl
+299 36 68 00

Job category

Teaching /
Pedagogue

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...