Speciallæge i psykiatri i Grønland

Attention needed

pages.job.expired_info

At være speciallæge på psykiatrisk område i Grønland er et særdeles meningsfyldt arbejde, hvor du bidrager synligt til forbedring af både børn, unge og voksnes sundhed. På psykiatrisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan du få værdifuld erfaring og udvikle dig som både person og Speciallæge i Psykiatri.

At være speciallæge på psykiatrisk område i Grønland er et særdeles meningsfyldt arbejde, hvor du bidrager synligt til forbedring af både børn, unge og voksnes sundhed. På psykiatrisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan du få værdifuld erfaring og udvikle dig som både person og Speciallæge i Psykiatri.

Vi tilbyder både fastansættelse og korttidsvikariater.

Er det din første gang i Grønland? Så anbefaler vi ansættelse på minimum 3 måneder, herefter kan varighed af ansættelse aftales individuelt, dog som minimum 4-5 uger

Psykiatrisk Område består af sengeafdelingen A1 (12 sengepladser, heraf tre i et skærmet afsnit), ambulatoriefunktion, herunder telepsykiatriske konsultationer og Distriktspsykiatrien i Nuuk med omkring 170 patienter tilknyttet. Psykiatrisk område har et samarbejde med Region Midtjylland med månedlig konference og 16 sengepladser på et retspsykiatrisk afsnit på Aarhus Universitetshospital. Derudover en samarbejdsaftale med børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden.

Hvad kan du forvente?

Der er tale om et arbejde som overlæge på psykiatrisk område. Om formiddagen varetager du stuegangsopgaver i samarbejde med øvrige overlæger og yngre læger, herunder gennemgang af nyindlagte patienter. Du skal som psykiatrisk overlæge forestå bagvagtsfunktionen i et 2-3 skift rul. Derudover skal du stå til rådighed med råd og vejledning for lægerne på kystsygehusene og yngre læger på afdelingen både i forhold til akutte faglige problemstillinger og tvangssituationer.

Hos os er mulighed for faglig udvikling og forskning indenfor psykoseproblematik, suicidalitet, traumatologi og det transkulturelle felt. Du vil aldrig være alene, da vi har en god kollegial holdånd i psykiatrien og har samarbejdsaftaler med specialister i Danmark. Ved længerevarende ansættelse er der mulighed for at komme på interne specialistrejser til byer udenfor Nuuk.

Stillings- og funktionsbeskrivelse finder du her: Stillings- og funktionsbeskrivelse Overlæge Psykiatri Nuuk

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer at du har dansk speciallægeautorisation i psykiatri og stor faglig erfarenhed. Derudover er det et krav at du besidder et godt overblik og har rigtig gode samarbejdsevner. Robusthed og omstillingsparathed er ligeledes kvaliteter, som er nødvendige på afdelingen.

Hvem er du?

Vi søger en psykiater der kan kombinere lægefaglighed med lyst til at arbejde på psykiatrisk område i Nuuk, hvor der er mange forskellige patienter og mange spændende arbejdsopgaver. Du skal kunne bevare overblikket og være fleksibel, da det lægelige udfordres indenfor et bredt felt af diagnoser og samarbejde med flere faggrupper, samarbejdspartnere, og en hverdag med akutte og logistiske problemstillinger.

 Nuuk

Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. I vintermånederne er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend- og alpinski.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen telefon: +299 547516, email: abkj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 31. december 2023

Søg denne stilling

Contact Details

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Postboks 1230

3900 Nuuk , Grønland

Email: Abkj@peqqik.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Bioanalytiker

GRØNLAND – SØGER BIOANALYTIKER Har du mod på faglige udfordringer i Grønland, så søger vi både kortere og længere vikariat af bioanalytikere. Så kan du se frem til en hverdag hvor dine alsidige kompetencer kommer i spil.

Company Logo
Sygeplejerske med interesse for psykiatrisk sygepleje

Sygeplejerske med interesse for psykiatrisk sygepleje søges til Psykiatrisk sengeafdeling A1. Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien i Grønland? Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med afdelingssygeplejersken og udviklingssygeplejerske om at...

Company Logo
Sygeplejersker

Psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger sygeplejersker til delestilling i efteråret 2023 og frem. Mulighed for at opleve den smukke grønlandske natur og kultur samtidig med at arbejde på Grønlands eneste psykiatriske afdeling.

Company Logo
Gynækologisk/Obstetrisk speciallægevikar

Gynækologisk/Obstetrisk speciallægevikar til Dronning Ingrids Hospital, Nuuk forår/sommer/efterår 2024. Vi søger en vikar til at supplere det faste personale i mindst 4-6 uger. Du vil have en spændende arbejdsdag med mulighed for at deltage i konsulentrejser og bagvagter. Vi tilbyder en fuldtidsstilling med fokus på faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde.

Company Logo
Sundhedsassistent

Sundhedsassistent til Tasiilaq sygehus. Vi søger en sundhedsassistent til vores sengeafdeling på Tasiilaq sygehus. Du vil arbejde med forskellige patientkategorier og have ansvar for patientrelaterede opgaver. Vi tilbyder faglig udvikling og et tværfagligt samarbejde. Grønland byder på mange muligheder for et aktivt fritidsliv.

Company Logo

Job Title

Speciallæge i psykiatri i Grønland

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

31. dec 2023

Contact Person

Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen
Abkj@peqqik.gl
+299 547516

Job category

Inunnik isumaginninneq /
Medical Practitioner

Available jobs in the same field

Gynækologisk/Obstetrisk speciallægevikar

Gynækologisk/Obstetrisk speciallægevikar til Dronning Ingrids Hospital, Nuuk forår/sommer/efterår 2024. Vi søger en vikar til at supplere det faste pe...

Misissoruk

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...