Fagchef for skoler og Misi Kujalleq

Attention needed

pages.job.expired_info

Fagchef for skoler og Misi Kujalleq er ansvarlig for koordinering af opgaver i samarbejde med 2 skolekonsulenter og ansatte under Misi Kujalleq. Fagchefen er del af ledergruppen i Inerisaanermut Ingerlatsivik som ledes af forvaltningschef.

Skoleforvaltning søger fagchef for skoler og Misi Kujalleq

Skoleforvaltning søger fagchef for skoler og Misi Kujalleq til ansættelse 01. januar 2024 eller efter aftale.

Fagchef for skoler og Misi Kujalleq er ansvarlig for 2 skolekonsulenter samt ansatte i Misi Kujalleq.

Fagchef for skoler og Misi Kujalleq er ansvarlig for koordinering af opgaver i samarbejde med 2 skolekonsulenter og ansatte under Misi Kujalleq.

Fagchef for skoler og Misi Kujalleq er del af ledergruppen i Inerisaanermut Ingerlatsivik som ledes af forvaltningschef.

Ansvarsområder:

 • Nærmeste samarbejds- og overordnet leder for fagchef skoler og Misi Kujalleq er forvaltningschef for Inerisaanermut Ingerlatsivik
 • Fagchef er koordinator for arbejdsopgaver for 2 skolekonsulenter og ansatte i Misi Kujalleq
 • Fagchef skal rådgive forvaltningschef omkring opgaver for skoler og Misi Kujalleq
 • Fagchef er koordinator omkring pædagogik på skoler
 • Fagchef deltager sammen med skolens leder i ansættelse af lærere
 • Fagchef skal deltage til ansættelse af ledende skoleinspektører/skoleinspektører
 • Fagchef er økonomisk ansvarlig for økonomisk ledelse for skoler og Misi Kujalleq

Om funktionen:

 • Inerisaanermut Ingerlatsivik i Kommune Kujalleq har 3 fagchefsstillinger:
 • Fagchef for daginstitutioner
 • Fagschef for skoler og Misi Kujalleq
 • Fagchef for kultur, fritid og museumsområdet

Inerisaanermut Ingerlatsivik:

 • Fagchef for skoler og Misi Kujalleq er leder for 2 skolekonsulenter og Misi Kujalleq, som idag kun har 2 ansatte. Der er 10 ansatte under Inerisaanermut Ingerlatsivik og servicerer Kommuen Kujalleq’s 3 byer og 11 bygder.
 • Inerisaanermut Ingerlatsivik har hovedkontor i Qaqortoq med rejseaktiviteter til øvrige steder.

Krav til ansøger:

 • Fagchef for skoler og Misi Kujalleq skal mindst være læreruddannet og have videreuddannelsen Diplom i skoleledelse.
 • At have erfaring som skoleleder er rammen for stillingen, idet primær opgave er ledelse og koordinering for Kommune Kujalleq’s skoler i 14 lokaliteter.

Arbejdsopgaver:

 • Lede og føre tilsyn med arbejdsopgaver for 2 skolekonsulenter og ansatte under Misi Kujalleq
 • Deltage til udvikling og implementering af tiltag for førskole området og folkeskoler med målet at højne kvalitet
 • Udvikle håndgribelige tiltag; udvikle viden for ansatte i folkeskolen og førskoleområdet med målet at kendt viden udnyttes bedst muligt
 • Udvikle samarbejde skoler imellem med målet at højne arbejdsprocedurer til det bedste
 • Udvikle og støtte gode arbejdsprocedurer; udvikle godt læringsmiljø for folkeskolen, og hjemmeundervisning
 • Udvikle og støtte gode arbejdsprocedurer; udvikle og sikre go overgang fra folkeskole til videreuddannelse
 • Udvikle og støtte gode arbejdsprocedurer; udvikle og sikre god undervisning ved brug af internet for elever i byer og bygder
 • I samarbejde med relevante sarmarbejdspartnere at udvikle undervisning ved brug af iPad
 • På vegne af Inerisaanermut Ingerlatsivik samarbejde med Kommune Kujalleq socialforvaltning og andre relevante indsatsområder med målet at højne og forbedre vilkår for børn og unge
 • Være ansvarlig for statistik omkring Kommune Kujalleq’s skoler
 • Deltage til realisering af politiske samarbejdsaftaler
 • Deltage til økonomisk ledelse ud fra normeringer og årsbudget for skoler og Misi området
 • Følge rammer for økonomi indenfor fastsatte rammer
 • Føre tilsyn med rapporter fra skoler til videreformidling til forvaltning:
 • Time- og fagfordeling
 • Juli indberetning
 • Oktober indberetning
 • Kvalitetsrapporter

Børneattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Fra udefra kommende kan der anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos Forvaltningschef Kattie Egede Motzfeldt, 64 54 61 eller på e-mail: kaem@kujalleq.gl

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 30. november 2023 via vores hjemmeside.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.

”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”

Ansøgningsfrist: 30. november 2023

Søg denne stilling

Contact Details

Kujalleq kommune

Anders Olsensvej

3920 Qaqortoq , Grønland

Email: Kaem@kujalleq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Fagchef for skoler og Misi Kujalleq

Job Type

Piffissaq tamakkerlugu

Application Deadline

30. nov 2023

Contact Person

Kattie Egede Motzfeldt
Kaem@kujalleq.gl
64 54 61

Job category

Aqutsineq aamma sulisut /
Institution and school management

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Nutaarsiassanut allatsigit maani

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...