Pædagog til Pingajeqqad

Engageret og dedikeret pædagog søges til institution Pingajeqqad. Pædagogen er ikke tilknyttet én stue, men vil skulle arbejde i hele institutionen. Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus pædagogiske udviklende aktiviteter og på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

Engageret og dedikeret pædagog søges til institution Pingajeqqad. Pædagogen er ikke tilknyttet én stue, men vil skulle arbejde i hele institutionen.

Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus pædagogiske udviklende aktiviteter og på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel?

Så har vi jobbet til dig.

Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil derfor forvente, at du er med til at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

Vi har som fælles målsætning at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Gennem drøftelser skal vi sammen bane vej for at realisere dette.

Vores kendetegn for institutionen er: arbejde efter vores værdier, af disse:

· Åben overfor forældrene

· Nysgerrig overfor børnene

· Trygge omgivelser for barnet opvækst i institutionen

Jobbet

Stillingen:

· Deltid 30 timer – arbejdstiden lægges mellem kl. 8 og 16.

· Er ansat ud over normeringen og er tilknyttet hele huset. I større institutioner kan pædagogen periodevis tilknyttes én afdeling.

· I samarbejde med lederen lave handlingsplan for hvilke aktiviteter, der skal etableres eller støttes op om.

· Kan være ansvarlig for egen aktiviteter og skal støtte op om stuernes faste personale, så planlagte aktiviteter bliver gennemført.

· Skal være med til at sikre, at børnenes hverdag forbliver stabil og følger det planlagte skema, uanset om der sker sygemeldinger eller det faste personale kommer i tidsnød af andre årsager.

· Vil få overblik over alle stuer og vil dermed kunne dække ind i hele huset, da personen kender såvel personale som børn.

· Skal kunne fungere som sparringspartner med stuepersonale ift. hvilke behov han eller hun ser blandt børnene på stuerne.

· Indgår ikke i ledelsesteam og har ikke ledelseskompetence i forhold til andre ansatte på stuerne.

Ønsker til ansøgerens kompetencer:

· Uddannet pædagog/socialpædagog/børnehavepædagog

· Flere års praksis erfaring inden for børneområdet, enten fra vuggestue, børnehave eller døgninstitution (med børn under 6 år)

· Har bredt kendskab til pædagogiske udviklende aktiviteter til børn fra 0 til 5 år

· Følger med udviklingen inden for det pædagogiske område.

· Nysgerrig og interesseret i samarbejde med det omliggende samfund.

· Kan være dobbeltsproget eller mere.

· Proaktiv, initiativtager og selvkørende

· Har gode samarbejdsevner og er åben, omstillingsparat og imødekommende

Arbejdspladsen

Vi kan tilbyde en arbejdsplads:

· Med rig mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter og pædagogisk årsplan

· Hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø og godt kollegaskab.

· Hvor muligheden for faglig udvikling vægtes højt.

For yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Naja A. Kilime på tlf. nr. 367748, e-mail: naam@sermersooq.gl eller Ane Marie Lynge Møller på tlf. nr. 367325, e-mail: anmm@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1017-23 og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Employer Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Naam@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Lærer til Kulusumi Alivarpi

Til vores bygdeskole i Kulusuk, Kulusumi Alivarpi, søger vi en dygtig og engageret lærer med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale. Kulusumi Alivarpi er en skole med ca. 42 elever, 8 lærere samt en skoleleder. Vi underviser fra 1. til 9. klasse. I skoleåret 2023/24 vil eleverne være...

Company Logo
Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden i Forvaltning for Anlæg og Miljø

Sermersooq Kommune søger en dygtig og dedikeret Sagsbehandler til Tilsynsmyndigheden / Forvaltning for Anlæg og Miljø. Stillingen indebærer håndtering af ansøgninger om arealallokering primært til både, køretøjer uden nummerplader og containere, samt gennemførelse af inspektioner og kontrol af disse tildelte områder. Den ideelle kandidat bør have relevant uddannelse, gode kommunikationsevner...

Company Logo
Leder til Ældrekollektivet og hjemmehjælpen i Qeqertarsuatsiaat

Der søges en fællesleder til ældrekollektivet 'Utoqqallak' og hjemmeplejen i Qeqertarsuatsiaat, der kan tiltræde stillingen pr. 1 Januar 2024 eller efter nærmere aftale. Som leder har du til opgave, sammen med personalet, at servicere beboerne godt og drive arbejdspladsen på bedste vis efter gældende regler samt at sørge for at...

Company Logo
Fagchef for Fritid og Kultur

Fagchef for Fritid og KulturForvaltning for Børn og Skole søger en garvet leder med viden, erfaring og interesse for Fritids- og Kulturområdet. Forvaltning for Børn og Skole arbejder efter tydelige målsætninger og børnesyn og har fokus på et godt arbejdsmiljø med plads til humor, sparring, faglig udvikling og godt kollegialt...

Company Logo
Afdelingsleder til Affaldscenteret i Nuuk

Sermersooq Kommuneqarfik is seeking a department manager for the Waste Center in Nuuk with a focus on waste management. The department manager will be responsible for ensuring a close collaboration with the communal waste company ESANI A/S and the department's own environmental department. The Waste Center handles all waste management...

Company Logo

Show more...

Job Title

Pædagog til Pingajeqqad

Job Type

Part Time

Application Deadline

Nov 30, 2023

Contact Person

Naja A. Kilime
Naam@sermersooq.gl
367748

Job category

Teaching /
Pedagogue

Available jobs in the same field

Pædagog

Engageret og dedikeret pædagog søges til institution Nukariit I Nuuk. Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvo...

Read More

Socialhjælper til Angaju i Maniitsoq

Stillingen som socialhjælper i daginstitutionen Angaju er fuldtidsstilling med 40 timer pr. uge. Der er plads til 40 børn mellem 3-6 år, som er fordel...

Read More

Pædagog

Nukariit søger pædagoger. Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus...

Read More

Pædagog til Forskole børnehave Angaju i Maniitsoq

Institutionen er normeret til 40 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 3 stuer. De 7 Principper. Kvalifikationer: Der søges stabil person med anerkendende t...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...