Pædagog

Attention needed

pages.job.expired_info

Nukariit søger pædagoger. Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

Om institutionen:

Institutionen Nukariit åbnede i 2012 og er normeret til 120 børn – vuggestuen har 5 stuer og er normeret til 60 børn og børnehaven har 3 stuer og er normeret til 60 børn.

Daginstitutionen er beliggende i Qinngorput, som er en af Nuuks bydele.

Medarbejderstaben er normeret til 29.

Vores kendetegn for institutionen er:

-Anerkendende pædagogik

-Gør brug af naturen omkring os

-Sæt barnet i centrum

Vi tilbyder:

Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med til, at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger, herunder:

Deltage aktivt i udviklende aktiviteter for børnene;

Deltage aktivt i udviklende fysiske aktiviteter for børn og udviklende læring for børn.

Vi forventer, at:

-Du er pædagoguddannet eller har en tilsvarende uddannelse;

-Du kan være rollemodel for børnene, medarbejderne og forældrene;

-Du kan samarbejde anerkendende med børnene, medarbejderne og forældrene;

-Du er støttende og har rummelighed for dine medmennesker;

-Du kan udarbejde en redegørelse og dokumentation om den anvendte pædagogik for det enkelte barn;

-Du vægter samarbejdet med forældrene om det enkelte barn;

-Du vægter, at arrangere aktiviteter ude og i naturen;

-Ledelsen kan have tillid til dig;

-Du er med til at udvikle pædagogikken i børnehaven samt inddrage kollegaerne under processen

-Dine værdier harmonerer med vores værdier, som er tryghed, udvikling og anerkendelse.

Det vil være en fordel hvis:

-Du synes det er vigtigt at du kan give de enkelte børn og deres forældre tryghed, nærhed, respekt, samarbejde, leg og udvikling;

-Du er villig til at deltage aktivt ved kurser for ufaglært personale;

-Du kan dele dine kompetencer med os;

-Du har evner i bruge kroppen eller har på anden vis evner at sætte gang i aktiviteter.

-Du er dobbeltsproget på grønlandsk og dansk, dog er det ikke et krav

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Karen Kleemann på tlf. nr. +299 36 69 91 eller e-mail: knkn@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1045-23, vedhæftet uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadet inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Employer Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Knkn@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

Faglært medarbejder

Støttekorps i Tasiilaq søger en faglært medarbejder til Handicap og Socialpsykiatri. Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, primært dagvagt. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i at understøtte vores borgere i deres udvikling.

Company Logo
Socialhjælper

Socialhjælper søges til Integreret Institution Sikkersoq. Sikkersoq er en integreret institution med 64 børn fordelt på 4 stuer, 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Normeringen er 3 medarbejdere til hver stue. Institutionen er beliggende i Nuussuaq tæt på Kangillinguit Atuarfia og i rolige omgivelser. Stillingen er en fuldtidsstilling og har reference...

Company Logo
Beredskabsplanlægger

Brandvæsnet søger en beredskabsplanlægger til brandstationen i Nuuk. Du vil være en vigtig samarbejdspartner for nationale myndigheder og myndighederne i Rigsfællesskabet. Vi tilbyder en flad ledelsesstruktur og selvstændigt ansvar. Erfaring med projektledelse, beredskabsplanlægning og budskabsformidling er nødvendig. Kendskab til grønlandsk, dansk og engelsk er en fordel. Sikkerhedsgodkendelse er påkrævet.

Company Logo
Afdelingsleder til Handicap og Socialpsykiatri

I Handicap og Socialpsykiatri søger vi en afdelingsleder, der ønsker at gøre en forskel i driften og udviklingen af vores boenheder, bokollektiver, støttekorps samt aktivitets- og aflastningstilbud.

Company Logo
2 støttepersoner til Annersuaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 omsorgsfulde og engageret støttepersoner til integreret institution Annersuaq som ligger ved rundkørsel ved Paarnat og Eqalugalinnguaq.

Company Logo

Show more...

Job Title

Pædagog

Job Type

Full Time

Application Deadline

Dec 4, 2023

Contact Person

Karen Kleemann
Knkn@sermersooq.gl
+299 36 69 91

Job category

Teaching /
Pedagogue

Available jobs in the same field

souschef

Aasiaat - Vuggenstuen Vâva søger en souschef for tiltrædelse pr. 01. januar 2024 eller efter nærmere aftale, i Vuggestuen ”Vâva”. Stillingen er en ful...

Read More

Pædagoger til Integreret daginstitution Naalu i Sisimiut

Du skal være medansvarlig til at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arb...

Read More

Angerlarsimaffik Pilutaq søger 5 ufaglærte medarbejdere

Angerlarsimaffik Pilutaq søger ufaglærte medarbejdere til at arbejde med anbragte børn og unge mellem 11 og 17 år. Pædagogikken er baseret på en kogni...

Read More

Pædagog i Tasersuup atuarfiaq

Pædagog søges til Heldagsskole i Tasersuup Atuarfia. Stillingen er en fuldtidsstilling og har reference til Led. Skoleinspektøren. Vi søger en – gerne...

Read More

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...