Socialhjælper

Attention needed

pages.job.expired_info

Socialhjælper til Nukariit Nukariit er aldersintegreret institution, med 120 børn. Vi har 5 vuggestuer, hvor der er 12 børn på hver stue og 3 børnehavestuer, hvor der er 20 børn i hver stue. Institutionens formål: At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser. At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring. At der er plads til glæde. At give plads til initiativ. Nukariit er åben i hverdagene i perioden kl. 07:00-17:00. Vi forventer at du: Er uddannet socialmedhjælper, med fokus på det faglige. Har lyst til at skabe et kreativt miljø for børnene. Tør tage ansvar. Tør tage initiativ. Har overblik. Er ærlig. Vil samarbejde på tværs i huset. Har fokus på overgang mellem vuggestue og børnehave. Nukariit tilbyder: Plads til forskellighed. Tiltro til du er voksen og kan tænke selv. En institution med lyst til udvikling. En varieret hverdag.

Nukariit er aldersintegreret institution, med 120 børn. Vi har 5 vuggestuer, hvor der er 12 børn på hver stue og 3 børnehavestuer, hvor der er 20 børn i hver stue. 

Institutionens formål:

 • At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde.
 • At give plads til initiativ.

Nukariit er åben i hverdagene i perioden kl. 07:00-17:00.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet socialmedhjælper, med fokus på det faglige.
 • Har lyst til at skabe et kreativt miljø for børnene.
 • Tør tage ansvar.
 • Tør tage initiativ.
 • Har overblik.
 • Er ærlig.
 • Vil samarbejde på tværs i huset.
 • Har fokus på overgang mellem vuggestue og børnehave.

Nukariit tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • Tiltro til du er voksen og kan tænke selv.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Karen Kleemann, tlf. +299 36 69 91 eller e-mail: knkn@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1063-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Employer Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Knkn@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Socialhjælper

Job Type

Full Time

Application Deadline

Dec 11, 2023

Contact Person

Karen Kleemann
Knkn@sermersooq.gl
+299 36 69 91

Job category

Trade and service /
Childcare

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...