Levnedsmiddelmedhjælper til børnehaven Mike i Paamiut

Attention needed

pages.job.expired_info

Levnedsmiddelmedhjælper til børnehaven Mike i Paamiut. Institutionen har åbent fra kl. 06.45 til 16.30 og har til huse i bymidten. Forventninger: Uddannet levnedsmiddelmedhjælper eller har en tilsvarende uddannelse. God til at planlægning. Kan arbejde i selvstændigt. Stabil og god samarbejdsevner. Kan lave ernæringsrige og varieret mad til børn 3 til 6 årige. Har kendskab til mad for allergibørn. Skal samarbejde omkring implementering af Kommuneqarfik Sermersooq kostpolitik for børneinstitutioner for 0 – 6 årige. Kan føre egenkontrol af arbejdsopgaver.

Børnehaven Mike i Paamiut er normeret til 51 børn fra 3 til 6 årige.

Personalenormeringen er på 12 personale fordelt som følger: Leder, Souschef, 2 pædagoger, 3 barne- og socialhjælpere, 3 medhjælpere, 1 rengøringsassistent og en køkkenassistent

Institutionen har åbent fra kl. 06.45 til 16.30 og har til huse i bymidten. 

Vores værdier er:

 • En arbejdsplads i konstant udvikling
 • Glade, trygge børn og forældre
 • Fleksible og respektfulde kollegaer
 • Tilgang til anerkendende pædagogik

 Forventninger:                                                                                                                                       

 • Uddannet levnedsmiddelmedhjælper eller har en tilsvarende uddannelse
 • God til at planlægning 
 • Kan arbejde i selvstændigt
 • Stabil og god samarbejdsevner.
 • Kan lave ernæringsrige og varieret mad til børn 3 til 6årige.
 • Har kendskab til mad for allergibørn
 • Skal samarbejde omkring implementering af Kommuneqarfik Sermersooq kostpolitik for børneinstitutioner for 0 – 6 årige
 • Kan føre egenkontrol af arbejdsopgaver

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fungerende leder Marie M. Lorentzen, tlf. +299 36 66 35 eller e-mail: mml@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 980-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Employer Details

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2

3900 Nuuk , Grønland

Email: Mml@sermersooq.gl

Share the job on

Available jobs at the same company

No jobs available at the same company.

Job Title

Levnedsmiddelmedhjælper til børnehaven Mike i Paamiut

Job Type

Full Time

Application Deadline

Nov 22, 2023

Contact Person

Marie M. Lorentzen
Mml@sermersooq.gl
+299 36 66 35

Job category

Trade and service /
Childcare

Available jobs in the same field

No jobs available in the same field.

Background mountains

Sign up for our newsletter

Become part of the labor market of the future and stand out from the crowd by signing up for our newsletter at hireme.gl. We make sure to keep you informed about the most exciting job openings and help you find your dream job before other candidates get the chance.

...